Børs og finans

Konjunkturtendensene

SSB spår boligprisene

Boligmarkedet er inne i en nokså nøytral utvikling.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
7. mars 2019 - 10.02

Etter å ha falt gjennom 2. halvår i 2017 og 1. halvår i 2018, var boliginvesteringene nær uendret i andre halvår i fjor.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) beregninger vil boliginvesteringene ta seg noe opp i løpet av første halvår 2019. Økte boligpriser gjør boligbygging mer lønnsomt og oppgangen kommer som følge av at boligprisene steg gjennom 2018, etter å ha falt markert gjennom 2017.

Fremover drives boligprisveksten av økte inntekter, men dempes av økte renter og noe lavere befolkningsvekst, tror SSB. Boligprisveksten ventes som følge av dette å bli såpass moderat at boligprisene reelt sett er nær uendret frem til 2022.

«Sammenliknet med de siste fem årene, som var preget av store svingninger i både boligpriser og boliginvesteringer, er boligmarkedet nå i bedre balanse», skriver SSB i en fersk konjunkturrapport, «Konjunkturtendensene 2019/1».

SSB venter at boligprisene vil stige med 1,0 prosent i 2019, 2,2 prosent i 2020, 0,4 prosent i 2021 og vise en nedgang på 0,3 prosent i 2022.

Les også: «Drømmesituasjon» i boligmarkedet - hvor lenge varer det?

Boligprisene opp

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste denne uken at boligprisene steg 0,5 prosent i februar.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret.

Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden, og 12-månedersveksten er dermed litt ned fra januar.