Børs og finans

Sætre tjente 17,72 millioner kroner i fjor

Equnor-sjef Eldar Sætre - Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Equnor-sjef Eldar Sætre - Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
15. mars 2019 - 08.31
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Equinor-sjef Eldar Sætre hadde ifølge årsrapporten publisert fredag en skattbar inntekt på 2,07 millioner dollar i 2018, tilsvarende 17,72 millioner kroner, opp fra 1,81 millioner dollar året før.

Med dagens valutakurs beløper lønnsøkningen seg på 257.000 dollar rundt 2,19 millioner kroner.

Aksjeandeler i selskapet for Sætre og «nære bekjente» beløp seg per 5. mars 2019 til 67.142.

I 2018 var samlet godtgjørelse til konsernledelsen 11.803.238 dollar, tilsvarende rundt 101 millioner kroner. 

- Vi er i rute

«Resultatene bekrefter at vi er i rute med våre ambisjoner om økt avkastning, produksjonsvekst og en høy kontantstrøm i årene som kommer», kommenterer Sætre i konsernsjefens forord.

Selskapet leverte et justert driftsresultat på 18 milliarder dollar før skatt i 2018 og 6,7 milliarder dollar etter skatt.

Driftsresultatet var på 20,1 milliarder dollar, og årsresultatet var 7,5 milliarder dollar.

9 mrd. i skatt

«Vi reduserte også gjeldsgraden fra 29 til 22,2 prosent . I fjor sa vi at med en gjennomsnittlig oljepris på 70 dollar (reell), skulle vi øke avkastningen på gjennomsnittlig sysselsatt kapital til omlag 10 prosent i 2018 og 12 prosent i 2020. Vi leverte 12 prosent allerede i 2018. Med en gjennomsnittlig Brent oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi en organisk fri kontantstrøm på 6,3 milliarder dollar», heter det fra Sætre.

Selskapets frie netto kontantstrøm i 2018 var 3,1 milliarder dollar. Organiske investeringer var på 9,9 milliarder dollar, under de opprinnelige prognosene på 11 milliarder dollar.

Equinor betalte i fjor ni milliarder dollar i skatt.