Børs og finans

Sparebanker hever rentene

SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Sparebanken Møre tar grep.

Foto: AntiD / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: AntiD / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
27. mars 2019 - 15.01

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har ifølge en melding besluttet å øke sine utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,25 prosent.

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 15. mai 2019.

Samtidig går det frem at Sparebanken Møre setter opp rentene for både utlån og innskudd med inntil 0,25 prosent.

Bakgrunnen for endringen til sparebankene er gradvis økning i pengemarkedsrentene og den generelle markedssituasjonen.

For personkunder vil de nye rentene gjelde fra 10. mai 2019 for eksisterende lån og innskudd. For nye lån gjelder de nye rentesatsene fra 28. mars 2019.