Børs og finans

Targovax varsler emisjon

Vil utstede 10,5 millioner aksjer.

Targovax-sjef Øystein Soug. Foto: Finansavisen

Targovax-sjef Øystein Soug. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
21. mars 2019 - 16.51

Targovax har hyret inn DNB Markets og Roth Capital Partners med sikte på utstedelse av opptil 10.521.973 aksjer i en rettet emisjon, går det frem av en børsmelding.

Dette tilsvarer opptil 19,99 prosent av utestående aksjer i selskapet.

Nettoprovenyet skal brukes til finansiering av klinisk utvikling, likviditet frem til 3. kvartal 2020, ytterligere produksjonsutvikling, samt generelle selskapsformål.

Konsernsjef Øystein Soug vil tegne aksjer for én million kroner, gjennom sitt selskap Abakus Invest.

Targovax har steget over 43 prosent på Oslo Børs den siste måneden, etter en rekke positive nyheter.

Les mer her.

Den rettede emisjonen ble meldt fulltegnet gjennom en rask bookbuilding til kurs 7 kroner, noe som tilsvarte en rabatt på 37,5 prosent, natt til fredag. Det innbrakte brutto 73,7 millioner.

CEO Øystein Soug ble tildelt (Abakus Invest AS) 75.000 aksjer og han har med det 190.000 aksjer og 1.160.00 opsjoner i selskapet.

Aksjen går eks. reparasjonsemisjon på 2.104.394 aksje til samme kurs fredag.