Børs og finans

ECB diskuterte risikoen ved lave renter i lang tid

Slapp referat fra mars-møtet.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
4. april 2019 - 17.36

Den europeiske sentralbanken (ECB) publiserte torsdag referatet fra sitt forrige rentemøte i mars.

ECB bestemte seg der for å utsette første renteøkning til tidligst 2020, men ikke før rådsmedlemmene hadde diskutert risikoen ved å holde rentene ultralave i lang tid.

Frykten er et kraftig fall i den verdensøkonomiske veksten, og dagens tall for tyske industriordre peker for eksempel mot at eurosonen fortsatt sliter.

Ordreinngangen viste det største fallet på over to år.

I kjølvannet av rentemøtet fikk også bankene ny tilgang til kjempebillig sentralbankfinansiering.

- Det ble luftet bekymringer om at effekten av vedvarende lave renter - over tid - kan legge press på bankenes rentemarginer og lønnsomhet, med negative effekter på finansiell stabilitet på lang sikt, heter det blant annet i referatet.

Hele referatet her.