Børs og finans

Ønsker å utnytte stramt Nordsjø-marked

Gir kjemperabatt for å skaffe penger til offshorenybygg

Golden Energy Offshore Services varsler en rettet emisjon til 45 prosent rabatt for å sikre seg to nybygde supplyskip som er ferdigstilt i Kina.

Rigg. Foto: Golden Energy Offshore.

Rigg. Foto: Golden Energy Offshore.

Artikkel av: Are  Strandli
23. april 2019 - 23.25

Det Merkur Market-noterte offshorerederiet Golden Energy Offshore Services, sikret seg i juni i fjor rettighetene til å kjøpe to nybygde flerbruks plattform forsyningsskip (MPSV) fra Nantong Rainbow Offshore & Engineering i Kina til det som ble omtalt som svært attraktive betingelser.

I forbindelse med finanseringen av fartøyene - «Energy Empress» og «Energy Duchess» - ble Arctic Securities og Fearnley Securities hyret inn for å hente egenkapital og/eller annen kapital.

Det viste seg imidlertid ikke å være like enkelt. Skipene er nå klare til levering, men kapitalen mangler fortsatt.

I en børsmelding sendt ut tirsdag kveld, skriver selskapet at det har informert kineserne om at «kapitalmarkedet ikke har tilstrekkelig appetitt for en stor kapitalutvidelse på nåværende tidspunkt», og at det derfor ikke har nok penger til å betale det avtalte beløpet ved levering.

I fjor sommer ble prisen oppgitt til 17,9 millioner dollar pr. skute, mens den ifølge tirsdagens melding er 18,5 millioner dollar. Det er allerede foretatt en nedbetaling på 1,1 millioner dollar pr. fartøy, i tillegg til investeringer i byggetilsyn.

45 prosent rabatt

Utsikter til et knallsterkt sommermarked i Nordsjøen og det faktum at det allerede har kommet inn tilbud om langsiktige charteravtaler, gjør at Ålesundsrederiet nå setter alle kluter til for å få kjøpet i havn.

I tirsdagens melding varsler selskapet at det vil gjennomføre en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer på mellom 30,6 og 46,75 millioner kroner. Til kjemperabatt.

Emisjonskursen på 3,50 kroner, er 45 prosent lavere enn det aksjen sist ble omsatt for på Merkur Market.

Minimumsbeløpet tilsvarer det estimerte kapitalbehovet som strekker seg ut over selskapets tilgjengelige midler.

 «Basert på diskusjoner med og støtten fra store aksjonærer, er det besluttet å primært invitere nåværende aksjonærer til å injisere kapital i selskapet. Gitt den korte tidsrammen, den begrensede kapitalen som kreves, og vanskeligheten med å generere ekstern investorinteresse, mener styret det er nødvendig å invitere nåværende aksjonærer til å komme med de nødvendige midlene til en kurs betydelig lavere enn den siste omsetningen på børsen», skriver styret.

Etter råd, antakelig fra de finansielle rådgiverne i Arctic og Fearnley, ventes det at den rabatterte kursen vil skape tilstrekkelig interesse fra nåværende aksjonærer og eventuelt nye investorer.

Emisjonen skal stemmes over på en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 30. april.

Reforhandling

Golden Energy Offshore Services jobber med å reforhandle vilkårene i avtalen med Nantong Rainbow. Partene skal nå være i sluttfasen med et såkalt addendum til avtalen.

De reviderte vilkårene skal gjøre selskapet i stand til å kjøpe fartøyene gjennom en hybrid kjøps- og leieavtale der to SPV-er – Special Purpose Vehicle – vil få overført rettighetene og forpliktelsene forbundet med skipene.

Hvert av disse SPV-ene vil i samarbeid med selskapet inngå treårige bareboat-avtaler for skipene der den daglige hyren blir 3.000 dollar det første året, og 4.000 dollar de to siste.

I tillegg til bareboat-avtalene vil den reviderte avtalen utgjøre en kjøpsavtale.

Planen er at det vil betales totalt én million dollar ved signering, 4,2 millioner dollar ved levering, 3,7 millioner dollar ett år etter avtaleinngåelsen, 7,4 millioner dollar to år etter. Resten av oppgjøret skal betales ved utløpet av den treårige avtalen.

Deler av hyren for bareboat-avtalen går i tillegg til nedbetaling av kjøpsprisen.

Vil utnytte godt Nordsjømarked

De reviderte vilkårene er ventet å kun være tilgjengelig en kort periode, og dersom selskapet ikke klarer å finansiere fartøyene med de nye vilkårene, vil avtalen ryke.

Rederiet frykter i tilfelle å gå glipp av spennende muligheter i Nordsjøen til sommeren.

Ifølge meldingen ses det klare tegn til at markedet bedrer seg, og de tror på å kunne drive fartøyene med positiv margin i forhold til driftskostnadene og bareboat-hyren når de ankommer Europa.

Den nåværende strategien er å trade skipene i spotmarkedet gjennom sommersesongen, men det skal også ha kommet tilbud, gitt at transaksjonen fullføres, om langsiktige charterkontrakter.

«(…) selskapet vil forfølge slike muligheter dersom det anses som attraktivt», heter det.

Ved å ta levering av fartøyene vil de være i stand til å dra nytte av deler av sommersesongen i Nordsjøen som ser ut til å bli veldig stram når det gjelder tilgjengelige PSV-er.

Videre ventes det at kjøpet vil posisjonere selskapet som en attraktiv plattform for videre vekst.