An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Mistanke om ILA ved Mowi-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi i Møre og Romsdal.

Foto: Marine Harvest.

Foto: Marine Harvest.

Artikkel av: Martine Holøien
17. april 2019 - 07.31
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12988 Aukrasanden i Aukra kommune i Møre og Romsdal, melder Mattilsynet.

Lokaliteten drives av Mowi, opplyses det.

Mowi varslet Mattilsynet om mistanke om ILA på Aukrasanden 15. april 2019. Grunnlaget for mistanken ved Aukrasanden er påvist virus ved PCR-analyser av rutineprøver fra laks i anlegget. Nye verifiserende prøveuttak ble foretatt 16. april.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, ifølge meldingen.

Dersom diagnosen blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom ILA-diagnosen stadfestes, vil det innen kort tid etableres et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.