Børs og finans

Opsjonsfest i Data Respons

Illustrasjonsfoto: whiteMocca / Shutterstock / NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: whiteMocca / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
15. april 2019 - 12.58

I 2016 godkjente generalforsamlingen en 3 årig aksjeopsjonsordning for ledende ansatte i Data Respons innenfor en ramme på 1.440.000 aksjeopsjoner.

I en melding mandag opplyser selskapet nå at ledelsen har innløst totalt 1.440.000 aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 19,51 kroner pr aksje. 

Fordelingen er som følger: 

Kenneth Ragnvaldsen, CEO, innløste 600 000 aksjeopsjoner

Rune Wahl, CFO, innløste 390 000 aksjeopsjoner

Jørn E. Toppe, COO, innløste 230 000 aksjeopsjoner

Formålet med aksjeopsjonsprogrammet var å fremme langsiktig verdiskapning ved å gi ledelsen incentiver for verdiskapning og tilrettelegge for sammenfallende interesser mellom aksjonærer og ledelsen, skriver selskapet. I tillegg ble det vektlagt å kunne tilby konkurransedyktige betingelser for å tiltrekke og beholde erfarne og høyt kvalifiserte ledere og nøkkelpersoner i konsernet.

Mandag kjøpte også selskapet totalt 1.440.000 egne aksjer til en pris pr aksje på NOK 31,80 for å gjøre opp sin forpliktelse til å levere aksjene.