Børs og finans

REC hentet 170 mill - vil hente mer med en gang

REC hentet tirsdag kveld 170 millioner kroner, men vil hente mer med en gang.

REC Silicons fabrikk i Moses Lake, Washington, USA. Foto: REC Silicon.

REC Silicons fabrikk i Moses Lake, Washington, USA. Foto: REC Silicon.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
10. april 2019 - 08.10

REC fikk solgt 254.381.870 aksjer til 67 øre i emisjonen som ble varslet tirsdag etter stengetid på Oslo Børs tirsdag. Det gir selskapet brutto 170 millioner kroner i friske penger.

Selskapet måtte gi deltagerne i emisjonen en rabatt på drøyt 10 prosent på tirsdagens sluttkurs på 75 øre.

Jens Ulltveit-Moes Umoe AS ble tildelt 58.380.639 aksjer og etter emisjonen vil Umoe AS eie 583.840.870 REC-aksjer, tilsvarende en eierandel på 23 prosent.

De nye aksjene fra den rettede emisjonen vil komme i handel 10. mai. 

Provenyet av den rettede emisjonen oppgis å bli brukt til engangs restruktureringskostnader på 3,7 millioner dollar for å bremse og stanse FBR-produksjon ved Moses Lake, med mindre det kinesiske markedet gjenopprettes.

Selskapet vil også betale den resterende gjelden for Yulin JV-en på 3,1 millioner dollar og  og 5,2 millioner dollar til generelle selskapsformål.

I tillegg til tirsdagens rettede emisjon vil selskapet raskt gjennomføre en emisjon på inntil 50.000.000 aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer pr. 9. april, som ikke var med i den rettede emisjonen, fremgår det av en børsmelding. Tegningsrettene vil ikke være omsettelige.

Kursen blir den samme som i den rettede emisjonen og kan gi selskapet ytterligere 33,5 millioner kroner.