Børs og finans

Solstad-selskap slutter å betale renter

Alle kreditorene utenom én har gått med på å utsette rentebetalinger frem til sommeren.

Normand Ranger. Foto: Solstad Offshore.

Normand Ranger. Foto: Solstad Offshore.

Artikkel av: Are  Strandli
12. april 2019 - 09.19

Etter lengre tids forhandlinger og utallige utsettelser av rente- og avdragsbetalinger, kom det juli i fjor i stand en avtale med kreditorene til Solstad Offshores datterselskap Solship Invest 3 AS om en finansiell restrukturering.

En del av restruktureringen for Solship Invest og dets datterselskaper - tidligere Deep Sea Supply -  innebar midlertidige utsettelser av rente-, avdrag- og «bareboat»-utbetalinger på totalt 48 millioner dollar, tilsvarende 393 millioner kroner, til 31. desember 2019.

Ifølge en melding fredag er ytterligere tiltak iverksatt. 

- For å preservere ytterligere likviditet har Solship Invest 3 besluttet å også suspendere betalinger av renter på viss finansielle gjeld inntil 20. juni 2019, skriver rederiet i børsmeldingen.

Det opplyses at alle kreditorene har godkjent suspenderingen. Utenom en minoritetskreditor til et av datterselskapene til Solship Invest 3

Også betalingene til denne kreditorene har imidlertid blitt suspendert, ifølge meldingen.

- Til tross for det ovennevnte, forblir majoriteten av kreditorene til både Solship Invest 3 og andre delermav Solstad Offshore-konsernet støttende til gruppens restruktureringstiltak, heter det.

De samtykkende kreditorene har bekreftet at det er med på en suspendering frem til 20. juni.