An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

TGS og PGS oppdaterer

Foto: PGS.

Foto: PGS.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
8. april 2019 - 07.54
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TGS og PGS vil ifølge en melding sammen gjennomføre multiklientprosjektene North Tablelands 3D og Southeast Grand Banks 2D offshore Øst-Canada.

Det første prosjekt dekker om lag 5.000 kvadratkilometere, og strekker seg sammen med Tablelands 3D-studie fra 2018 over det meste av områdene som er inkludert i november 2020-budrunden.

Det andre prosjektet består av om lag 13.300 linjekilometer, som primært dekker åpne arealer i den kommende budrunden i det sørøstlige Newfoundland i 2021 og det sørlige Newfoundland i 2022.

Prosjektene ventes å starte tidlig i juni i år.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.