Børs og finans

Tre aksjetips fra DNB Markets

«Kjøp», «kjøp» og «kjøp».

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
4. april 2019 - 09.00

Blant selskapene som DNB Markets har kjøpsanbefalinger på og som skal presentere seg på dagens SMB konferanse, er Bank Norwegian, Crayon og NRC Group.

«I førstnevnte vil signaler om mulige strukturelle retninger for selskapet være av interesse. De norske kapitalkravene er strengere enn i andre markeder, og selv om selskapet har innfridd disse, innebærer dette at utsiktene for videre vekst kan være bedre i andre markeder», heter det i en fersk oppdatering fra meglerhuset.

På kostnadssiden har selskapet i tillegg skalafordeler som kan gjøre det attraktivt å bidra til en konsolidering av den nordiske sektoren, mener analytikerne.

Kursen stengte på 69,80 kroner og DNB Markets har et kursmål på 105 kroner per aksje.

I skrivende stund er aksjen ned 0,07 prosent til 69,75 kroner.

«Betydelig rabatt»

Crayon stengte i går på 17,65 kroner per aksje, og her har analytikerne et kursmål på 27 kroner. Selskapets tall for 4. kvartal ga ifølge analytikerne i DNB Markets en oppjustering av estimatene, uten at dette så langt har løftet verdsettelsen.

«På våre estimater verdsettes selskapet allerede i utgangspunktet med en betydelig rabatt basert på aktiviteten i de nordiske markedene, og vi så i tillegg at aktivitetene i de øvrige markedene noe uventet bidro, riktignok begrenset, positivt til inntjeningen forrige kvartal», skriver analytikerne.

I skrivende stund er aksjen opp 2,55 prosent til 18,10 kroner.

Bedre vekstutsikter

NRC Group leverte et svakt 4. kvartal - preget av blant annet engangseffekter.

«Ordrereserven var imidlertid rekordhøy inn i 2019 og til tross for høy eksponering inn mot et jernbanemarked med bedre vekstutsikter enn bygg- og anleggssektoren forøvrig verdsettes selskapet med en rabatt i forhold til sammenlignbare aktører», skriver analytikerne.

Kursen stengte onsdag på 59,60 kroner per aksje og DNB Markets har et kursmål på 75 kroner per aksje.

I skrivende stund er aksjen uendret til 59,60 kroner.