Børs og finans

Bedre resultat for North Energy

Taper fortsatt penger

Knut Sæberg. Foto: Finansavisen

Knut Sæberg. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Rune Tryti
21. mai 2019 - 19.07

North Energy, som primært driver med investeringer knyttet til olje og gass, reduserte tapene i årets første kvartal.

Resultatet etter skatt endte på minus 2,8 millioner kroner i årets første kvartal, opp fra minus 25,3 millioner kroner samme kvartal året før.

I rapporten skriver selskapet at resultatet i hovedsak består av en nettogevinst fra investeringsaktiviteter på 1,9 millioner kroner, og tynget av driftsutgifter på 6,3 millioner kroner.

Selskapets investeringsportefølje var ved utgangen av kvartalet på 278,7 millioner kroner, målt i markedsverdi. Porteføljen består av finansielle investeringer.

Ved utgangen av kvartalet var den bokførte egenkapitalen på 347,13 millioner kroner.