Børs og finans

Fikk inn 350 mill. til kombinasjonsskip som nå skal på børs

Klaveness Combination Carriers har gjennomført emisjon, og har nå strak kurs mot børsnotering på Oslo Axess.

Utenriksminister Ida Eriksen Søreide døper det første av de nye kombinasjonsskipene til Klaveness Combination Carriers. Til venstre står konsernsjef i Torvald Klaveness Gruppen, Lasse Kristoffersen.Foto: Torvald Klaveness.

Utenriksminister Ida Eriksen Søreide døper det første av de nye kombinasjonsskipene til Klaveness Combination Carriers. Til venstre står konsernsjef i Torvald Klaveness Gruppen, Lasse Kristoffersen.Foto: Torvald Klaveness.

Artikkel av: Are  Strandli
15. mai 2019 - 08.42

2. mai meldte Klaveness Combination Carriers (KCC) at det ville hente 200-400 millioner kroner i egenkapital gjennom en rettet emisjon til kurs 47,50 kroner.

I den forbindelse ble ABG sundal Collier, Clarksons Platou Securities og SEB engasjert.

Bokbygginsperioden utløp tirsdag kl. 14, og nå er fasiten klar.

Rederiet fikk inn 350 millioner kroner som, når tilretteleggerne har fått sitt, skal benyttes til å finansiere egenkapitalandelen av opsjoner for byggingen av et syvende og åttende såkalte CLEANBU kombinasjonsskip ved Jiangsu New Yangzi Shipbuilding i Kina.

Levering er planlagt til første kvartal 2021.

I tillegg opplyser rederiet at det onsdag vil søke om opptak til Oslo Axess, der handelen er ventet å starte opp 22. mai.

For øyeblikket omsettes rederiets aksje på den norske OTC-listen.e