An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Høyere leieinntekter, men svakere resultat for Olav Thon

Negative verdiendringer svekket resultatet.

Olav Thon. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Olav Thon. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Rune Tryti
22. mai 2019 - 12.26
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Olav Thons Eiendomsselskap fikk et resultat før skatt på 354 millioner kroner i årets første kvartal, ned fra 848 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Leieinntektene beløp seg til 741 millioner kroner, opp fra 698 millioner kroner i første kvartal 2018.

Den kraftige reduksjonen i resultatet skyldes blant annet at verdiendringen på investeringseiendommene var på minus 87 millioner kroner i kvartalet, mens det samme kvartal i fjor var en økning på 51 millioner kroner.

I tillegg hadde finansielle instrumenter en negativ verdiendring på 50 millioner kroner, sammenlignet med en verdiøkning på 289 millioner kroner i fjor.

Selskapet skriver i rapporten at det forventer gode resultater i tiden fremover.

- Konsernets solide markedsposisjon og finansielle stilling antas å bidra til en tilfredsstillende resultatutvikling også i tiden fremover, heter det. 

Samtidig skriver selskapet at etterspørselen etter næringseiendom ventes å være høy også i 2019.

- Etterspørselen etter næringseiendom i Norge er fortsatt høy, men investorenes interesse for kjøpesentereiendom er betydelig redusert. Samlet sett forventes etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt å være høy også i 2019, blant annet som følge av et fortsatt lavt rentenivå.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.