An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Øyner mer attraktivt forhold mellom avkastning og risiko

Nå anbefaler Nordea-analytikerne «kjøp».

Foto: Salmar

Foto: Salmar

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
23. mai 2019 - 10.16
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Nordea Markets oppgraderer anbefalingen på Salmar til en kjøpsanbefaling fra en hold-anbefaling. Kursmålet settes til 440 kroner per aksje, skriver TDN Direkt.

Salmar leverte den beste ebit-marginen per kilo i 1.kvartal blant de noterte oppdrettsselskapene på 22,7 kroner.

«Resultatet var solid, men samtidig preget av en lavere premium-margin relativt til konkurrentene. Fremover forventer vi at resultatet og den relative premien vil bedre seg, særlig drevet av normaliserte kostnader», heter det fra meglerhuset.

Etter siste tids korreksjon i aksjekursen ser analytikerne et mer attraktivt forhold mellom avkastning og risiko og hever dermed anbefalingen til kjøp.

Ikke helt i mål

SalMar meldte om et resultat etter skatt på 712,3 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 721,6 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 722 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 6,38 kroner, mot 6,34 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 6,39 kroner per aksje.

Driftsresultatet (EBIT) ble 633,3 millioner kroner, mot 859,8 millioner kroner året før.

Operasjonelt driftsresultat var på 806,2 millioner kroner, opp fra 708,1 millioner kroner året før. Forventningen var 871 millioner kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 2.963,4 millioner kroner, sammenlignet med 2.531,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 2.585 millioner kroner.

- Vi fortsetter å levere gode finansielle resultater. I perioden økte vi også vår eierandel i det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax. Som en industriell eier vil SalMar bidra til en bærekraftig utvikling av oppdrett på Island, sa konsernsjef i SalMar, Olav-Andreas Ervik, i en kommentar.

Preget av sykdom

Segment Midt-Norge leverte ifølge meldingen et resultat i 1. kvartal som er preget av høyere produksjonskostnader sammenlignet med foregående kvartaler. 

«Sykdomsutbrudd ved enkelte lokaliteter førte til forsert utslakting med påfølgende høyere produksjonskostnader. I andre kvartal 2019 forventer SalMar et høyere volum og noe lavere kostnader sammenlignet med første kvartal», heter det i meldingen.

Også segment Nord-Norge har hatt et høyt slaktevolum i kvartalet.

«Resultatet er påvirket av biologiske utfordringer, hvor slakting av fisk fra ILA-sone med krav om ekstratiltak med hensyn til smittevern har økt kostnadene. SalMar forventer et lavere volum og noe lavere kostnader fra segment Nord-Norge i andre kvartal sammenlignet med første kvartal», skriver SalMar.

Her er rapporten og presentasjonen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.