Børs og finans

Opsjonsdryss i Veidekke

Program for ledende ansatte.

Arne Giske - Foto: Håkon Sæbø/Finansavisen

Arne Giske - Foto: Håkon Sæbø/Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. mai 2019 - 17.12

Styret i Veidekke har godkjent et langsiktig opsjonsprogram for ledende ansatte, går det frem av en børsmelding.

Intensjonen er at programmet skal ha årlige tildelinger.

Totalt antall opsjoner tildelt er 1.125.000, hvor hver deltaker får retten til å kjøpe en ordinær aksje i selskapet per opsjon.

Totalt 1.125 Veidekke-ansatte har blitt invitert til å delta.

Innløsningsprisen på opsjonene er beregnet basert på volumvektet snittkurs de siste fem handelsdagene før tildeling, det vil si 86,05 kroner for opsjonene tildelt i dag.

Opsjonene opptjenes over ett (25 prosent av opsjonene), to (25 prosent) og tre (50 prosent) år etter tildeling.

Aksjer kjøpt i programmet vil ha en salgsrestriksjon på ett år etter innløsning av opsjonene.

Konsernsjef Arne Giske og finansdirektør er blant dem som har fått tildelt 1.000 opsjoner hver. De to eier i tillegg hhv. 153.215 og 110.575 aksjer i selskapet.

Les mer her.