Børs og finans

Slik går ledigheten

98.000 arbeidsløse personer.

Foto: tsyhun / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: tsyhun / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
23. mai 2019 - 08.01

I mars utgjorde de arbeidsløse 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det svarte til en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra desember.

Det var på forhånd ifølge TDN Direkt ventet en ledighet på 3,7 prosent.

Ifølgje sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 98.000 arbeidsløse personer i mars (gjennomsnitt for perioden februar-april), 6.000 færre enn i desember (gjennomsnitt for perioden november-januar).

Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, heter det.

Trendtall for arbeidsledigheten har ifølge AKU gått ned fra mai 2017. Forrige gang den sesongjusterte arbeidsledigheten var 3,5 prosent, var i juni 2014.

Flere sysselsatte

Ifølge AKU ble 12.000 flere personer sysselsatte fra desember til mars, justert for sesongvariasjoner. Økningen er også innenfor feilmarginen i AKU.  

Fra mars 2017 til mars 2019 har tallet på sysselsatte steget med 78.000 personer. Sysselsettingsprosenten har i samme periode økt fra 66,7 til 67,8 prosent.