Børs og finans

Vil noteres på Oslo Børs

Teknologiselskapet Norbit gir gass.

VEKSTMOTOR: – Sonar-løsningen i kofferten har vært vekstmotoren vår i flere år nå. Denne kan man sjekke inn og ta med seg som standardbagasje på et passasjerfly, sier Per Jørgen Weisethaunet, daglig leder og medeier i Norbit. FOTO: Paul Kopperud/NORBIT

VEKSTMOTOR: – Sonar-løsningen i kofferten har vært vekstmotoren vår i flere år nå. Denne kan man sjekke inn og ta med seg som standardbagasje på et passasjerfly, sier Per Jørgen Weisethaunet, daglig leder og medeier i Norbit. FOTO: Paul Kopperud/NORBIT

Artikkel av: Rune Tryti
7. mai 2019 - 17.02

Teknologiselskapet Norbit melder i en børsmelding at det planlegger en børsnotering på Oslo Børs.

Børsnoteringen vil innebære et offentlig tilbud rettet mot institusjonelle og private investorer i Norge, et tilbud mot selskapets ansatte, og en rettet plassering mot enkelte internasjonale institusjonelle investorer, skriver selskapet.

I forbindelse med noteringen vil selskapet utstede nye aksjer til en verdi på rundt 250 millioner kroner. De nåværende hovedeierne vil redusere sin eierandel i selskapet for å sikre tilstrekkelig "free float".

- En børsnotering av selskapets aksjer vil styrke selskapets tilgang på kapital og støtte opp om Norbits langsikte vekstambisjoner, heter det i meldingen.

Det er forventet at noteringen vil skje før sommeren, opplyses det. 

Selskapet har hyret inn Arctic Securities,  Pareto Securities og Sparebank 1 Markets til å bistå med noteringen.