Børs og finans

Goodtech-datter melder oppbud

Årsaken er Odderøyaprosjektet.

Foto: Goodtech

Foto: Goodtech

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
10. juni 2019 - 09.09

Goodtech Environment AB (GEAB), Åland melder oppbud som følge av Odderøyaprosjektet, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet meldte tilbake i juni i fjor at Kristiansand kommune hadde hevet kontrakten «E61 Maskin og Prosess», som ble inngått 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg.

Ifølge meldingen har GEAB søkt å inngå forlik med Kristiansand kommune vedrørende kontrakten uten å komme til enighet.

«Ettersom Kristiansand kommune tilbakeholder oppgjør, har GEAB et ubetalt korresponderende momskrav på cirka 11,0 millioner kroner. Selskapet har ikke likviditet til å dekke kravet. Styret i GEAB har derfor besluttet å melde oppbud», skriver selskapet.

Ifølge meldingen vil det nå gjøres et forsøk på å samarbeide med bostyrer for å finne en best mulig løsning for videreføring av virksomheten i nytt selskap. Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftsfasiliteter og prosjektgarantier for GEAB.

Les hele meldingen her.