An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Oslo Børs bøtelegger Lavo.tv

Foro: Magnus Rørvik Skjølberg / Finansavisen

Foro: Magnus Rørvik Skjølberg / Finansavisen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
17. juni 2019 - 15.30

Oslo Børs har mandag vedtatt å ilegge Lavo.tv AS et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon, opplyses det i en melding. 

Oslo Børs har konstatert flere vesentlige brudd på regelverket for utstedere på Merkur Market, og overtredelsene av informasjonsplikten er samlet sett alvorlige. I tillegg har det vært andre brudd på regelverket, står det i meldingen.

Oslo Børs viser til følgende:

- I desember 2018 oppstod det en utfordrende likviditetssituasjon for Lavo.tv AS og det forelå uenighet med selskapets långiver vedrørende tilførsel av kapital under eksisterende låneavtale. Dette utgjorde innsideinformasjon senest 20. desember 2018. Forholdet ble først delvis offentliggjort 8. januar 2019 ifm. innkalling til ekstraordinær generalforsamling, samt at ytterligere opplysninger ble kjent gjennom avisoppslag påfølgende dag.

- Mandag 14. januar 2019 ble Lavo.tv AS varslet om at selskapets långiver tok rettslige skritt for å forhindre at styrets forslag om oppløsning og avvikling av selskapet ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen. Forholdet utgjorde innsideinformasjon og ble ikke offentliggjort av selskapet, men ble kjent gjennom oppslag i media 18. januar 2019.