Børs og finans

Telenor må betale gigantgebyr på 788 millioner kroner

Konkurranseklagenemnda har avslått klagen fra Telenor om rekordgebyret på 788 millioner kroner selskapet ble ilagt i juni i fjor.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor presenterte kvartalsresultatene for 4. kvartal under en pressekonferanse på Telenor Expo onsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor presenterte kvartalsresultatene for 4. kvartal under en pressekonferanse på Telenor Expo onsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
19. juni 2019 - 19.41

Telenor ble ilagt gebyret for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Det vedtok Konkurransetilsynet i fjor.

Telenor klagde saken inn for Konkurranseklagenemnda, som nå har avslått klagen under dissens 2–1. Hvis selskapet ikke godtar gebyret, ender saken i rettssystemet.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret tilsynet har gitt noensinne. Telenor har hele veien vært uenig i vedtaket. Selskapet har tre måneder på seg til å ta stevning ut for Gulating lagmannsrett.

Telenor avviser

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett. I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

– Telenor har ikke gjort noe for å begrense konkurransen i det norske mobilmarkedet. Saken gjelder en avtale fra 2010 til 2014 mellom Telenor som nettleverandør og Network Norway. Avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som vi mener er lovlig, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Selskapet har tre måneder på seg til å ta ut stevning for Gulating lagmannsrett.

– Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurranseklagenemndas vurderinger, fortsetter han.

Brudd på konkurranseloven

Konkurransetilsynet er naturligvis fornøyd med beslutningen til Konkurranseklagenemnda.

– Vi er meget tilfreds med at Konkurranseklagenemnda deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Dette er et viktig signal til Telenor. De er definert som en dominerende aktør i telemarkedet og har av den grunn et særlig ansvar for å ikke begrense konkurransen. Norske telekunder vil være tjent med at Telenor for fremtiden opptrer på en måte som er til gunst for norske telekunder, fortsetter Sørgard.

(©NTB)