Børs og finans

Tviler sterkt på at Kina vil dumpe USA-obligasjoner

- Dette er en psykologisk svært viktig grense.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
3. juni 2019 - 15.40

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen er i dag ute med en ny månedsrapport.

Der er handelskrigen mellom USA og Kina et uunngåelig tema.

Ifølge Holvik har Kina fire mulige mottrekk (i tillegg til å ilegge egne tollsatser) om konflikten skulle eskalere.

  1. Selge seg kraftig ned i amerikanske statsobligasjoner
  2. Ramme amerikanske bedrifter i Kina
  3. Redusere eksport av sjeldne mineraler, herunder batterier
  4. Svekke valutakursen 

Det første alternativet har sjeføkonom svært liten tro på.

- Det kritiske spørsmålet Kina må stille seg selv, er at om de skal selge seg kraftig ned i amerikanske statsobligasjoner, så må de investere disse dollarene i noe annet. Og hva skal de kjøpe, når renten er negativ på andre trygge rentepapirer i Tyskland og Japan, og andre lands obligasjonsmarkeder er små og illikvide sammenlignet med det amerikanske? spør hun.

- Trenger å reinvestere

Kina eier ifølge rapporten rundt 17 prosent av amerikanske statsobligasjoner eid av utlendinger, og syv prosent av totalt utestående amerikansk statsgjeld - med en beholdning på 1.200 milliarder dollar.

- Selv om Kina har solgt seg noe ned i amerikanske statsobligasjoner, er det lite sannsynlig at de vil dumpe store mengder obligasjoner, fortsetter Holvik.

Hun viser til at Kina i mars solgte amerikanske obligasjoner for 20 milliarder dollar, i det største månedlige nedsalget på to år.

- Dette har selvsagt uroet markedet. Skulle Kina dumpe sin store beholdning av amerikanske statsobligasjoner, vil det skape sjokk i markedet og stigende renter. Grunnen til at det er svært lite sannsynlig, er at Kina benytter obligasjonskjøpene som en måte å holde valutakursen stabil mot dollar. Kina får betalt for sin store eksport i dollar, og trenger å reinvestere disse dollarene tilbake i USA for å unngå at den kinesiske valutaen skal styrke seg, forklarer sjeføkonomen.

Hun peker også på de store begrensingene på hva Kina får lov å investere i, og beskriver det store, likvide amerikanske obligasjonsmarkedet som «det åpenbare valget».

Psykologisk grense

Siden handelskonflikten mellom USA og Kina startet i april 2018, har den kinesiske valutaen (RMB) svekket seg med rundt ni prosent mot dollar.

- Svekkelsen har grovt sett motvirket effekten av den økte importtollen, og med økte tollsatser kan det være grunn til å frykte at valutakursen vil svekkes videre for å kompensere for høyere tollsatser. Men svekkes RMB vesentlig mer, vil det bli ansett som valutamanipulasjon av USA og forverre klimaet for å komme til enighet, skriver Holvik.

- Særlig viktig er det psykologisk å holde kursen under 7,00-streken mot dollar, legger hun til (én dollar utgjør i dag rundt 6,90 RMB, red. anm.).

 Sjeføkonomen mener at Kina har alt å vinne på å bli enige med USA.

- Det kan være Kina vil komme USA i møte på G20-toppmøtet i Japan i slutten av juni, skriver Holvik videre.