Børs og finans

Varsler emisjon på 400 millioner kroner

Foto: Vidar Ruud / NTB/Scanpix.

Foto: Vidar Ruud / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
5. juni 2019 - 16.47

Pareto Bank har engasjert DNB Markets og Pareto Securities som tilretteleggere for å gjennomføre en rettet emisjon av nye aksjer.

Emisjonen vil rettes mot norske og internasjonale investorer.

Ifølge en børsmelding ønsker Pareto Bank å sikre et bruttoproveny på om lag 400 millioner kroner. Pris per aksje og antall aksjer utstedt i emisjonen vil bli bestemt gjennom en akselerert bookbuilding-prosess.

Minstetegning og minstetildeling er på 100.000 euro.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til lønnsom vekst og til å styrke den rene kjernekapitalen.

Med forbehold om vellykket gjennomføring av emisjonen, vil styret vurdere å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon av nye aksjer.