Børs og finans

- Dette kan flytte markedene i sommer

Her er noen av nøkkeltallene og hendelsene som kan ha stor innvirkning på verdens børser denne sommeren, ifølge Henrik Sommerfelt i CMC Markets

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: Selskapet

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: Selskapet

Artikkel av: Hans Christian Vold
8. juli 2019 - 08.47

Inflasjonstall 

Hver måned slippes oppdaterte inflasjonstall for enkeltland og eurosonen. Disse viser den generelle prisveksten på varer og tjenester for det aktuelle landet, og er avgjørende for den nasjonale rentepolitikken. Høy inflasjon (over 2 for Norges vedkommende) skal teoretisk sett føre til høyere renter og lavere aktivitet i markedene, mens lav inflasjon gjerne følges opp med lavere renter og høyere aktivitet, skriver  CMCS Henrik Sommerfelt i sin ukeskommentar.

Norge

USA

Italia 

Storbritannia

Eurosonen 

Japan

Tyskland 

10. juli

11. juli

11. juli

17. juli

17. juli

26. juli

30. juli

PMI-tall for produksjonssektoren

Han viser videre til at PMI, innkjøpssjefenes indeks, er en nyttig indikator som beskriver tilstanden og trenden i økonomien for en gitt sektor. Den brukes gjerne som et alternativ til kvartalsvise BNP-tall og gir et bedre øyeblikksbilde av sentimentet blant innkjøpssjefene. Indeksen strekker seg fra 0 til 100 der verdier over 50 indikerer vekst i økonomien mens verdier under 50 indikerer tilbakegang.

Sommerfelt peker på at de fleste land har hatt nedadgående PMI-verdier det siste året.

Norge

USA

Eurosonen

Storbritannia

Japan

PMI-tall

1. august

1. august

1. august

1. august

1. august

Forrige måling

51,9

51,7

47,6

48

49,3

Arbeidsledighetstall

Økonomien drives av innbyggernes kjøpekraft. Arbeidsmarkedstall er derfor en avgjørende indikator som kan gi et frempek på hvordan økonomien vil utvikle seg for hvert enkelt land.

Noen av sommerens viktigste arbeidsmarkedstall slippes på følgende datoer: 

Storbritannia

Australia 

Japan

Tyskland

Eurosonen

Norge

USA

16. juli

18. juli

30. juli

31. juli

31.juli

2. august

2. august

Rentebeslutninger 

Sommerfelt viser også til at styringsrenten fungerer som det risikofrie alternativet til å investere i aksjer og er derfor å betrakte som aksjemarkedets krav til minimumsavkastning.

- Høyere renter gjør det relativt sett mer attraktivt å investere i obligasjoner på bekostning av aksjemarkedet. Tilsvarende stimulerer lavere renter til økt investeringslyst, skriver han i sin fremoverskuende kommentar denne uken.

Under er en oversikt over noen av de viktigste rentebeslutningene som finner sted i sommer.

Canada

Eurosonen

USA

Storbritannia

10. juli

25. juli

31. juli

          1.august