An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Firer flagg i AF Gruppen

Storeier er under 15 prosent.

Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. juli 2019 - 17.58

I forbindelse med AF Gruppens emisjon på 544.608 aksjer mot selskapets ansatte vil ØMF Holdings eierandel endre seg fra 15,01 til 14,93 prosent, går det frem av en børsmelding.

ØMF Holding eier 14.969.859 aksjer i AF Gruppen.

ØMF Holding er heleid av Tor Øivind Fjeld.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.