Børs og finans

Slik gikk det med Gjensidige i 2. kvartal

Helge Leiro Baastad. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Helge Leiro Baastad. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Artikkel av: Stein Ove Haugen
12. juli 2019 - 07.01

Gjensidige Forsikring hadde et resultat etter skatt på 1,34 milliarder kroner i 2. kvartal 2019, mot 1,0 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Forventningene blant åtte analytikere lå ifølge Reuters fra 1,1 til 1,0 milliarder kroner. Ifølge TDN Direkt lå forventningene i snitt på et resultatet etter skatt på 1,1 milliarder kroner, med et spenn fra 1,0 til 1,21 milliarder kroner.

Resultat pr. aksje endte på 2,68 kroner, mot 2,01 kroner i samme kvartal i fjor.

Forventningene blant ni analytikere på Reuters lå fra 2,27 til 2,01 milliarder kroner. Ifølge TDN Direkt var det i snitt ventet et resultat pr. aksje på 2,21 kroner, med et spenn fra 2,42 til 2,01 kroner.

Før skatt

Resultat før skatt endte på 1,72 milliarder kroner, mot 1,04 milliarder kroner i fjor. Her lå forventningene blant 4 analytikere på Reuters fra 1,25 til 1,5 milliarder kroner. Ifølge TDN Direkt lå forventningene i snitt på et resultatet før skatt på 1,44 milliarder kroner, med et spenn fra 1,6 til 1,04 milliarder kroner.

Samlede driftsinntekter var på 7,15 milliarder kroner mot 6,58 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, mens forsikringspremier var på 6,1 millioner kroner, opp fra 6,0 millioner kroner i samme kvartal i fjor

Her lå forventningene blant seks analytikere på Reuters fra 5,99 til 6,14 milliarder kroner. 

Svært godt fornøyd sjef

- Vi er svært godt fornøyde med å levere et sterkt kvartal, som viser tydelige forbedringer i lønnsomheten som følge avoffensive lønnsomhetstiltak. Fremover vil vi fortsette vårt løpende arbeid med å utvikle vår sterke posisjon i Norge, og å styrke lønnsomhet og vekst i Danmark, Sverige og Baltikum, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Forsikringsresultatet var drevet av vekst i premieinntekter på 1,6 prosent, forbedret underliggende skadeprosent, høyere avviklingsgevinster og lavere storskader, skriver selskapet i kvartalstapporten.

Forbedringen i den underliggende skadeprosenten skyldes primært lønnsomhetsfremmende tiltak gjennomført for motorvognforsikring i Norge, og bedre værforhold enn i fjor, noe som påvirket eiendomsforsikring.

Pensjonsvirksomheten oppnådde økt lønnsomhet takket være et høyere driftsresultat som delvis ble motvirket av lavere avkastning på eiendomsinvesteringer. Finansavkastningen i kvartalet var høyere enn i samme periode i fjor. Samtlige aktivaklasser har gitt positive bidrag, fremgår det av kvartalsrapporten.

Hovedpunkter andre kvartal 2019 (andre kvartal 2018):

Resultat før skatt: 1.722,9 millioner kroner (1.034,9)

Resultat per aksje: 2,68 kroner (2,01)

Premieinntekter: 6.082,8 millioner kroner (5.987,2)

Forsikringsresultat: 1.257,6 millioner kroner (706,8)

Combined ratio: 79,3 (88,2)

Kostnadsandel: 14,9 (15,2)

Finansresultat: 512,9 millioner kroner (370,7)

Spesielle forhold og hendelser:

Utbytte for 2018 ble utbetalt 9. april 2019: 3.550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje

Hele rapporten

Presentasjonen

Første første halvår

Hittil i år har konsernet oppnådd et resultat før skatt på 4.753,6 millioner kroner (1.639,9).

Salget av Gjensidige Bank ble fullført 1. mars med en salgsproveny på ca. 5,6 milliarder kroner og en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i første kvartal. Justert for denne gevinsten ble resultatet før skatt på 3.169,1 millioner kroner.

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2.055,7 millioner kroner (1.118,0), tilsvarende en combined ratio på 82,9 (90,6).

Finansavkastningen var 2,1 prosent (1,2), tilsvarende 1.195,1 millioner kroner (625,5).

Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 4.127,2 millioner kroner (1.539,1), tilsvarende 8,25 kroner (3,08) per aksje.

Hovedpunkter 1. halvår 2019 (1. halvår 2018):

Resultat før skatt: 4 753,6 millioner kroner (1.639,9)

Resultat per aksje: 8,25 kroner (3,08)

Premieinntekter: 12.019,5 millioner kroner (11.853,5)

Forsikringsresultat: 2.055,7 millioner kroner (1.118,0)

Combined ratio: 82,9 (90,6) Kostnadsandel: 14,9 (15,2)

Finansresultat: 1.195,1 millioner kroner (625,5)