An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Solstad Offshore med ny kontrakt

Far Statesman. Foto: Solstad Offshore.

Far Statesman. Foto: Solstad Offshore.

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
14. august 2019 - 09.57

Solstad Offshore har inngått en timecharter for en PSV med Total E&P do Brasil (Total) for en periode på 13 måneder.

Det kommer frem i en melding fra selskapet onsdag.

I tillegg har Total opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere to ganger seks måneder. Kontraktsoppstart er august 2019, heter det.

Videre har Equinor Brazil forlenget kontrakter for PSVene «Far Scotsman» og «Far Serenade» med tre måneder hver. Begge skipene vil være på kontrakt til november 2019.

Solstad-aksjen faller 1,67 prosent på Oslo Børs onsdag.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.