Eiendom

Dommedag - igjen

Trygve Hegnar: - Vi tror de - heldigvis - bommer igjen

Artikkel av: Stein Ove Haugen
15. juni 2014 - 09.15

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 14. juni 2014.

En del samfunnsøkonomer – med Swedbanks Harald Magnus Andreassen i spissen, som har bommet grovt på boligprisutviklingen de seneste årene – har plutselig fått noe å klamre seg til.

En reduksjon i investeringene i Nordsjøen, som ganske sikkert vil komme i 2015, kan, hevder de, kjøre boligprisene ned med 10 prosent i løpet av 2015 og 2016.

De vil, de vil, de vil, så gjerne se at boligprisene kollapser.

Vi tror de – heldigvis – bommer igjen.

Faktum er at investeringene i olje og gass i år er antatt å nå 232 milliarder kroner. Det er ny rekord, og vi tror det blir mer, uten at det betyr så mye.

Det store spørsmålet er så hvor mye mindre beløpet kan bli til neste år? Bransjen selv snakker om en nedgang til 182 milliarder kroner, og det er et fall på 50 milliarder kroner eller 22 prosent. En kraftig trøkk.

I disse tallene er det imidlertid ikke tatt med fem øre til utbyggingen av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, men et stort fall i investeringene blir det uansett.

Men stort nok til å få boligprisene til å kollapse i 2015 og 2016?

Ærlig talt, nå må Harald Magnus Andreassen og Jan Andressen (hyggelige karer begge to) kjøle seg ned.

Selvfølgelig er det en sammenheng mellom norsk økonomi og investeringene på norsk sokkel, men det lengste vi kan strekke oss er at veksten vil gå litt ned, ledigheten vil øke marginalt, lønnsveksten blir kanskje noe lavere enn i år og boligprisene vil kanskje ikke øke mer enn 2-3 prosent i året i 2015 og 2016.

Hvordan kommer da dommedagsprofetene, som må ha lært noe av bommene de seneste fem årene, til at boligprisene kan falle med 10 prosent?

Jo, fordi sjeføkonomen i Nordkinn Asset Management, Bjørn Roger Wilhelmsen, også han med en fortid i Swedbank First Securities, har gjort en interessant regneøvelse over hva som kan skje hvis investeringene faller med hele 40 prosent (altså med 90-100 milliarder kroner).

Selv i dette skrekkscenarioet blir det, ifølge Wilhelmsen, en BNP-vekst på over én prosent, og boligprisene fortsetter å stige!

Krakkameratene er fortsatt ikke i mål.

Wilhelmsen har derfor laget enda en regneøvelse, hvor han bruker SSBs modeller, som viser hva som skjer hvis man antar at vi nordmenn blir pessimistiske av det som skjer i Nordsjøen.

Noe lignende det som skjedde med husholdningenes adferd under finanskrisen i 2008 og 2009.

En nedtur i investeringene i Nordsjøen gjør noe med husholdningenes psykologi, så å si.

Modellene viser da at vi vil konsumere mindre, arbeidsledigheten øker, lønnsveksten avtar, BNP-veksten avtar og boligprisene vil falle dramatisk. Kanskje 10 prosent, men ikke de tidligere prognosene om et boligprisfall på opp til 40 prosent.

Vi er enig i at hvis investeringene i Nordsjøen faller med over 90 milliarder kroner til neste år, så slår det inn i norsk økonomi, men spørsmålet er altså hvor mye? Og vi tror ikke på denne investeringssvikten.

Men om det skulle bli så dramatisk (BI-professor Øystein Noreng tror det blir enda verre), så er det rimelig sikkert at det norske rentenivået vil holde seg svært lavt, og da vil boligeierne få enda mange gode år med en realrente rundt null prosent. Norges Bank setter neppe ned styringsrenten, men det blir nesten gratis å låne penger.

Derfor tror vi heller ikke denne gangen på krakkameratene.

«Prisras på boliger» gjør seg godt som overskrift, men det er bare ønsketenkning fra en liten elite av økonomer.