Eiendom

Kø av boligkrangler i retten - tolket forsikringen helt feil

I over 30 saker skal misfornøyde boligkjøpere snart møte et forsikringsselskap i retten. En av dem er Magareth Lindstrøm.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
31. desember 2014 - 00.01

Ifølge tall fra bransjen ender hvert femte boligsalg i konflikt, og mange av dem går videre til rettssalene. Bare i løpet av januar og februar skal over 30 saker mellom boligkjøpere og eierskifteforsikringsselskaper behandles i retten.

Protector, Am Trust International og International Insurcance company of Hannover og er blant selskapene som møter misfornøyde boligkjøpere, skriver Finansavisen.

Norske Protector har over 50 prosent av markedet for eierskifteforsikringer, ifølge årsberetningen for 2013, og 451 millioner kroner av selskapets omsetning er knyttet til dette.

Selskapet melder om over 4.500 skadesaker årlig. I over 500 av disse tas det ut stevning eller varsles skriftlig om at det er aktuelt å reise sak.

Saksøkte Protector10. juni i fjor overtok Margareth Lindstrøm sin nye bolig på Tjøme i Vestfold. 2,15 millioner hadde hun betalt for huset, og gledet seg til å flytte inn i en bolig hvor hun trodde alt var i orden, skriver Finansavisen i dag.

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring, og Lindstrøm tenkte at det var betryggende. Kjøpers motstykke er boligkjøpforsikring, men hun tegnet ikke slik forsikring.

– Jeg trodde at eierskifteforsikring betød at hvis det dukket opp noe, så var også jeg beskyttet. Der tok jeg helt feil. Nå vet jeg at hvis selger har eierskifteforsikring betyr det bare at man får en profesjonell motpart å bryne seg på, sier Margareth Lindstrøm.

Da hun var vel i hus fant hun flere mangler ved huset, blant annet knyttet til det elektriske. I tillegg mente hun at andre etasje var syv kvadratmeter mindre enn det stod i salgsoppgaven, forklarer hun til avisen.

Tok kontakt med ProtectorHun tok kontakt med Protector, som ba henne om å dokumentere kravet. Lindstrøm fikk tak i en byggfaglig takstmann, som også oppdaget at deler av brannveggen var brutt i forbindelse med et takoppløft.

Lindstrøm betalte for takstrapportene, som beløp seg til 70.000 kroner, sendte papirene til Protector, og regnet med at det nå skulle gå i orden. Men det gjorde det ikke.

Protectors takstmenn mente at det ikke var feil og mangler ved boligen. Lindstrøm opplevde at de bagatelliserte og spøkte bort feilene og reagerte kraftig på fremferden til Protectors advokater og takstmenn.

Lettere å lyve?Lindstrøm mener eierskifteforsikringer har gjort terskelen for å lyve, eller holde feil og mangler skjult, lavere blant selgere.

– Jeg tror mange bevisst lyver om dette, også når de kommer i retten.

Hun har derfor tatt Protector til retten, og stopper ikke der. Lindstrøm vil nå også gå til politiet.

Protector avviser påstandeneAdvokat og leder for prosessteamet i Protector, Tommy Ravndal, avviser Margareth Lindstrøms uttalelse om at eierskifteforsikringer gjør det fritt frem for uærlige selgere.

– Reglene som gjelder ved boligsalg er i liten grad tilgjengelig for forbrukerne. Både selger og kjøper er forbrukere uten spesiell kunnskap om de reglene som gjelder. Det er også slik at en selger har bodd i boligen i mange år og har sine øyne på hva vedkommende mener er innenfor det man kan forvente. For en kjøper kan det være motsatt. De ser boligen med nye øye og opplever det som selger opplevet som normalt, som en mangel. Derfor kan det ofte oppstå konflikter, selv om hverken kjøper eller selger kan klandres. Eierskifteforsikringen dekker også dette vakuumet, forteller Ravndal.

Han avviser også at de driver med herske- og uthalingsteknikker, for å få folk til å droppe sakene sine og er ikke enig i påstanden om at eierskifteforsikringer gjør at det er fritt frem for uærlige selgere.

– Vi er ikke enig i påstanden. Vi dekker selgers ansvar etter avhendingsloven, hverken mer eller mindre. Det bør da ikke være grunnlag for å anta at det er enklere for uærlige selgere som har tegnet eierskifteforsikring. Forsikringen dekker det ansvaret selger uansett har etter loven. Dersom selger er uærlig, kan vedkommende risikere regresskrav mot seg, sier Ravndal til avisen.

Hele artikkelen ble publisert i Finansavisen 29. desember 2014.