An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Raser over ny skatt:

- Et ran!

Hytteeiere på Norefjell mener de er de store taperne når kommunen innfører eiendomsskatt.

Denne hytta på Norefjell er til salgs for 7,9 millioner kroner.

Denne hytta på Norefjell er til salgs for 7,9 millioner kroner.

Artikkel av: Eline Hvamstad / Redaksjonen
16. juli 2016 - 07.59
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

FINANSAVISEN: – Dette er et ran, sier hytteeier Bård Hopen til Finansavisen.

Enda en kommune innfører eiendomsskatt. Ved årsskiftet fikk hytteeierne på Norefjell i Buskerud vite at de må betale skatten fra 2017.

Uklokt med eiendomsskatt

Hytteeierne mener Krødsherad kommune krever inn eiendomsskatt fra dem for så å dele ut pengene til de som bor fast i kommunen.

Nå går 22 hytteeiere fra det populære feriestedet sammen og klager til kommunen.

– Vi synes det er dumt og uklokt å innføre eiendomsskatten her. Det er en straffeskatt vi blir pålagt å betale, men får ingenting igjen, sier hytteeier Bård Hopen.

Er provoserte

Hytteeierne organiserer seg gjennom Ulakollen Velforening, og kriger for at alle som eier fritidsbolig ved Norefjell skal slippe å betale eiendomsskatt.

Finansavisen har fått tilgang til klagebrevet velforeningen sendte til Krødsherad kommune. Brevet er datert 14. juli og underskrevet av Bård Hopen, leder i Ulakollen Velforening.

Her gjør hytteeierne klart hva de mener om innføringen av den nye skatten. De ber kommunen om å omgjøre vedtaket, ettersom fritidsboliger kan fritas for eiendomsskatt.

Kan frita hytter

Med omtrent 2.300 innbyggere, 1.100 boliger og 1.300 hytter, defineres Krødsherad som en turistkommune. Hopen viser til at hytteeierne er i et stort flertall.

– Det er flere hytter enn boliger i kommunen, og hytteeierne vil stå for mesteparten av inntektene fra eiendomsskatten. Flertallet må betale, men får null igjen. Det er et ran, og det er urettferdig når selve formålet med eiendomsskatten er at kommunen skal gi innbyggerne viktige tjenester. Men vi er ikke innbyggere, vi bor ikke her, sier Hopen opprørt.

Til nå har kommunene som innfører eiendomsskatt måttet inkludere fritidsboliger.

Nå åpner imidlertid regjeringen for at hytteskatten kan forsvinne. Kommunene skal kunne velge å frita fritidsboliger fra skatten. Forslaget kom i revidert nasjonalbudsjett i mai. 

- Ingen er glad i skatt

Gustav Kalager, ordfører i Krødsherads kommune, sier til Finansavisen at han har forståelse for at hytteeierne reagerer på at kommunen innfører den nye skatten, men mener likevel tiltaket er nødvendig.

- Ingen er glad i skatt, men dette er ikke en skatt for skattens skyld. Vi trenger mer penger for å opprettholde gode tilbud for både fastboende og hyttefolk, sier Kalager til avisen.

Flere økonominyheter:

Lakseprisen stuper

Overraskelse fra amerikansk industri

Setter prisrekord i Trindheim

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.