An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Vil stramme inn på boliglån: - Finanstilsynet bommer

Meglersjef peker på hvem som vil tape i boligmarkedet (utvidet).

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
8. september 2016 - 10.50
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Finanstilsynet kom i brev til Finansdepartementet i dag med sin vurdering av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig og husholdningenes gjeldsvekst.

Brevet inneholder forslag om betydelige innstramminger i boliglånsforskriften.

Dette skriver Finanstilsynet.

- Medisinen er feil

August-statistikken lagt frem tidligere denne uken viste at den sterke boligprisveksten fortsetter, men også at de regionale forskjellene holder seg store. Vestlandet, og særlig Stavanger/Sandnes-området, sliter med tøffe tider i oljenæringen.

- De ekstreme forskjellene i boligmarkedet krever ulike impulser. Finanstilsynets forslag om å bruke samme medisin på vidt forskjellige markeder, vil ramme svake boligmarkeder hardt, sier Carl O. Geving ifølge en pressemelding. 

Han er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

- Tiltakene vil gå særlig ut over unge med høy betjeningsevne, men lav egenkapital. Tiltakene vil favorisere unge som får økonomisk støtte fra foreldre, fortsetter Geving.

- Kan bli dramatisk

Oslo-problemet mener han bare kan løses med mer og langsiktig boligbygging.

- Kortsiktige tiltak vil ikke løse de langsiktige utfordringene, og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder, sier direktøren.

NEF er også overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler.

- Vi hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak. Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom, vil det kunne få dramatiske konsekvenser i spesielt utsatte regioner, sier avslutter Geving.

Forslagene fra tilsynet

Finanstilsynets vurdering er at det bør oppnås «en klar, men ikke dramatisk, innstramming av utlånspraksis». Tilsynet foreslår følgende innstramminger:

  • Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes.
  • Gjeldende krav til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
  • Krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift.

Åpner for litt fleksibilitet

Tilsynet viser til at Finansdepartementet la stor vekt på bankenes mulighet til å utøve skjønn da departementet fastsatte en fleksibilitetskvote på 10 prosent i gjeldende forskrift.

Selv om tilsynet mener adgangen til å fravike forskriftens krav bør fjernes, åpner det for en redusert grense. Denne blir foreslått til maksimalt fire prosent.

- Også dette vil være et viktig bidrag til strammere utlånspraksis, skriver tilsynet.

Avslutningsvis skriver Finanstilsynet at det, i lys av regionale forskjeller i boligmarkedet, har vurdert «en geografisk differensiering av reguleringen av høyeste tillatte belåningsgrad for lån til boliger i ulike regioner».

- Tilsynet vil ikke anbefale en slik differensiering av forskriftens bestemmelser, går det frem av brevet.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.