An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Nyboligsalget opp hele 26 prosent

Nyboligsalget stiger kraftig, men Boligprodusentenes Forening er bekymret for at det skal bli vanskeligere å få boliglån.

Per Jæger. Foto: Finansavisen.

Per Jæger. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
20. oktober 2016 - 10.36

Salget av nye boliger steg med 26 prosent i 3. kvartal, målt mot samme periode året før, viser tall lagt frem av Boligprodusentenes Forening torsdag.

Hittil i år ligger salget 15 prosent over fjoråret.

Det er i hovedsak leilighetsmarkedet som drar opp nyboligsalget. Det lå i 3. kvartal hele 30 prosent over samme periode i fjor, mens enebolig- og småhusmarkedet har falt 1 prosent.

- Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014 når vi ser på 12 måneders endringen. Endringen fra foregående 12 måneder er på 13 %, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, i en kommentar.

- Salget i 3. kvartal 2016 er det nest beste 3. kvartalet vi har registrert siden målingen startet i 1999, kun slått av 3. kvartal 2004, påpeker han.

Igangsetting

Igangsettingen av nye boliger i 3. kvartal lå 10 prosent over samme periode periode i fjor.

- Igangsettingen 3. kvartal 2016 er det beste 3. kvartalet vi har registrert siden målingen startet i 1999, og igangsettingen siste 12 måneder ligger 4 prosent over foregående 12 måneder, sier Jæger.

Hittil i år ligger igangsettingen nå likt med fjoråret. 

- Leilighetsmarkedet ligger akkumulert 2 prosent under fjoråret, eneboligmarkedet ligger 3 prosent over fjoråret og småhusmarkedet ligger likt som fjoråret, forteller Jæger.

Innstramminger

Jæger påpeker også sin bekymring rundt Finanstilsynets foreslåtte innstramminger i Boliglånsforeskriften.

- De foreslåtte innstramninger i Boliglånsforskriften vil ramme boligbyggingen i Distrikts-Norge, sier han.

Han mener Finanstilsynet har sett seg blind på problemene i boligmarkedet i Oslo med høy prisvekst og for lav boligbygging, og fforeslår ytterligere innstramming i bankenes mulighet til å gi lån.

- Det blir feil å gi Oslo-medisin til hele landet, sier han.

- Innstramningene fratar lokale banker muligheten til å drive godt bankhåndverk for sine lokale kunder. Dette vil redusere boligbyggingen i distriktene som igjen vil drive boligprisene ytterligere i været, fortsetter han. - Boligbygging er en viktig distriktsnæring, og vi kan ikke sette arbeidsplasser i distriktene i fare for å løse Oslos boligproblem, påpeker Jæger.

Les hele rapporten her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.