Eiendom

Nyboligsalget opp hele 26 prosent

Nyboligsalget stiger kraftig, men Boligprodusentenes Forening er bekymret for at det skal bli vanskeligere å få boliglån.

Per Jæger. Foto: Finansavisen.

Per Jæger. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
20. oktober 2016 - 10.36

Salget av nye boliger steg med 26 prosent i 3. kvartal, målt mot samme periode året før, viser tall lagt frem av Boligprodusentenes Forening torsdag.

Hittil i år ligger salget 15 prosent over fjoråret.

Det er i hovedsak leilighetsmarkedet som drar opp nyboligsalget. Det lå i 3. kvartal hele 30 prosent over samme periode i fjor, mens enebolig- og småhusmarkedet har falt 1 prosent.

- Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014 når vi ser på 12 måneders endringen. Endringen fra foregående 12 måneder er på 13 %, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, i en kommentar.

- Salget i 3. kvartal 2016 er det nest beste 3. kvartalet vi har registrert siden målingen startet i 1999, kun slått av 3. kvartal 2004, påpeker han.

Igangsetting

Igangsettingen av nye boliger i 3. kvartal lå 10 prosent over samme periode periode i fjor.

- Igangsettingen 3. kvartal 2016 er det beste 3. kvartalet vi har registrert siden målingen startet i 1999, og igangsettingen siste 12 måneder ligger 4 prosent over foregående 12 måneder, sier Jæger.

Hittil i år ligger igangsettingen nå likt med fjoråret. 

- Leilighetsmarkedet ligger akkumulert 2 prosent under fjoråret, eneboligmarkedet ligger 3 prosent over fjoråret og småhusmarkedet ligger likt som fjoråret, forteller Jæger.

Innstramminger

Jæger påpeker også sin bekymring rundt Finanstilsynets foreslåtte innstramminger i Boliglånsforeskriften.

- De foreslåtte innstramninger i Boliglånsforskriften vil ramme boligbyggingen i Distrikts-Norge, sier han.

Han mener Finanstilsynet har sett seg blind på problemene i boligmarkedet i Oslo med høy prisvekst og for lav boligbygging, og fforeslår ytterligere innstramming i bankenes mulighet til å gi lån.

- Det blir feil å gi Oslo-medisin til hele landet, sier han.

- Innstramningene fratar lokale banker muligheten til å drive godt bankhåndverk for sine lokale kunder. Dette vil redusere boligbyggingen i distriktene som igjen vil drive boligprisene ytterligere i været, fortsetter han. - Boligbygging er en viktig distriktsnæring, og vi kan ikke sette arbeidsplasser i distriktene i fare for å løse Oslos boligproblem, påpeker Jæger.

Les hele rapporten her.