Eiendom

Frykter byggeforskrifter skal gå ut over folkehelsen

Tek 17 skal lepe på krav for å få ned byggekostandene på boliger. Arkitektene frykter resultatet kan gå på helsen løs.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
11. februar 2017 - 07.42

Arkitektene frykter at trange boliger med lite lys og oppbevaringsplass skal gå ut over folkehelsen dersom et nytt forslag til byggeforskrifter blir vedtatt, skriver Dagens Næringsliv.

Nye regler for krav ved bygging av boliger og andre bygg er for tiden ute til høring. Målet med forskriften, som går under navnet Tek 17, er ifølge avisen å innføre et enklere regelverk der man lemper på en del krav for å få ned byggekostnaden.

- Hvis boligene ikke er funksjonelle, må folk flytte oftere, det øker også kostnadene. Man kan gjerne bo på et lite areal, men da må det ordnes slik at man kan ha et praktisk liv på det arealet, sier fagsjef i Norske arkitekters landsforbund, Camilla Moneta.

Både hun og utviklingssjef Solveig Dahl Grue i Arkitektbedriftene understreker at de er for en forenkling av regelverket som kan gi billigere boliger, men at kostnadsreduksjonene i dette tilfelle ikke vil komme boligkjøperne til gode. 

- De samfunnsøkonomiske, miljømessige og helsemessige konsekvensene er ikke tilstrekkelig kartlagt. Å kutte i kravene til boareal, oppbevaringsplass, dagslys, utsyn og uteoppholdsarealer, er en korttenkt strategi fra myndighetenes side. All erfaring tilsier at reduserte krav til bokvalitet medfører økte samfunnsforskjeller i befolkningen og gir uheldige konsekvenser for helse, miljø, kriminalitet og markedspriser, sier Dahl Grue.

Statssekretær Bjørnar Laabak mener derimot ikke at det har blitt firet på krav til helse, miljø og sikkerhet.

- Det er ivaretatt hele veien, for eksempel reduserer man ikke noe sted på kravet til brannsikkerhet, sier statssekretæren til DN.