Eiendom

Eiendomsmegler: Boligprisene kan doble seg i løpet av noen år

Terje Tinholt. Foto: Finansavisen.

Terje Tinholt. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
9. mars 2017 - 13.40

SSB har i dag publisert en ny konjunkturrapport. Her slår tallknuserne fast at utviklingen i boligmarkedet kan bli bremset av flere boliger og høyere renter.

Det lave rentenivået, høy befolkningsvekst og flere år med god inntektsutvikling har bidratt til en meget høy vekst i etterspørselen etter boliger og dermed til høy vekst i boligprisene.

Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og tidlig i 2017 tror SSB at boligprisveksten blir nær 6,5 prosent på årsbasis i 2017.

Les også: Mener boligmarkedet nærmer seg toppen

- Den sterke økningen i boligbyggingen i 2016 og 2017 vil, sammen med en noe strammere kredittgiving, føre til nær uendrede nominelle boligpriser i 2018. Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null, skriver SSB.

En som ikke er enig er enig i SSBs prognoser er – den alltid like optimistiske – Terje Tinholt, partner i Nordvik & Partners Eiendomsmegling. 

- Vi ser konturene mulig kan flate noe ut, men presset er for stort inn til storbyene. Jeg mener å se at de eventuelle utflatingene som måtte komme kun er et hvileskjær og ikke en topp. Boligprisene går som trappetrinn, og vi er kanskje midtveis i den trappen nå frem til 2025, sier Tinholt til Hegnar.no 

- Hvor lenge tror du «hvileskjæret» vil vare?

- Et kvartal, ikke så mye mer, sier Tinholt.

- Betyr det at du tror boligprisene vil doble seg frem til 2025?

- Ja, nær dobling til 2025. Jeg leser innflyttertall og fødselskull. Dette har vist seg å stemme rimelig bra med boligprisveksten, selvsagt i sammenheng med at det ikke bygges nok og ikke minst lav rente. Det tror jeg vi vil ha i mange, mange år, avslutter Tinholt.