Eiendom

SSB mener boligmarkedet nærmer seg toppen

Boliger på Majorstuen i Oslo. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/FA

Boliger på Majorstuen i Oslo. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/FA

Artikkel av: Stian Jacobsen
9. mars 2017 - 10.06

SSB er ute med en ny konjunkturrapport. Her kan vi lese at tallknuserne tror utviklingen i boligmarkedet blir bremset av flere boliger og høyere renter.

Det lave rentenivået, høy befolkningsvekst og flere år med god inntektsutvikling har bidratt til en meget høy vekst i etterspørselen etter boliger og dermed til høy vekst i boligprisene.

- Gjennom de siste to årene har også boligbyggingen økt kraftig. Vi regner med at boligprisene vil fortsette å øke noe i år, men mindre enn i fjor etter som det kommer stadig flere boliger på markedet, skriver SSB.

Utsikten til litt høyere renter kan også virke dempende på etterspørselen.

- Sammen med litt tilstramming i kredittgivning viser våre beregninger at nominelle boligpriser kan gå litt ned gjennom de neste årene. Boliginvesteringene kan dermed også komme litt ned, men vil likevel være på et høyt nivå, slår SSB fast.

Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og tidlig i 2017 tror SSB at boligprisveksten blir nær 6,5 prosent på årsbasis i 2017.

- Den sterke økningen i boligbyggingen i 2016 og 2017 vil, sammen med en noe strammere kredittgiving, føre til nær uendrede nominelle boligpriser i 2018. Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null, skriver SSB.