Eiendom

Salg av billighytter ble gullgruve

Torbjørn Kaarud og FH Gruppen tjente 117 millioner kroner på hyttesalg i fjor.

Torbjørn Kaarud - Foto: Finansavisen

Torbjørn Kaarud - Foto: Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen
20. mars 2017 - 10.15

- De store entreprenørselskapene sier de bygger for mellom 30.000 og 50.000 kroner pr. kvadratmeter, men våre tall viser at det går an å gjøre det mye billigere, sier Torbjørn Kaarud (62), konsernsjef og hovedeier i FH Gruppen, ifølge Finansavisen.

I 2000 bygget han sin egen hytte, i 2003 bygget han to utleiehytter, før han i 2006 gikk inn for fullt og etablerte Familiehytta AS.

- Da jeg så hva materialene kostet, og skjønte hvordan man kunne bygge effektivt ved å benytte god logistikktankegang, tenkte jeg at dette kunne gjøres i større skala, uttalte han til Finansavisen i fjor.

Som tenkt, så gjort. Familiehytta tilbyr nøkkelferdige hytter fra 1,5 til 2 millioner uten tomt.

- Vi leverer hytter til kjøpere over hele landet som har en tomt de vil bygge på, sier han.

Solid resultatløft

I 2015 leverte selskapet 390 hytter, i fjor steg det til 545. Det ga ifølge avisen en omsetningsvekst fra 476 millioner kroner i 2015 til 768 millioner fjor. Resultatet før skatt fikk seg også et solid løft, fra 83 til 117 millioner kroner.

- Vi har i alle år hatt en voldsom vekst i hyttebygging, og har ikke hatt tid til vårt andre bein, husbygging. I fjor etablerte vi en egen organisasjon for husbygging, og leverte 92 hus, sier han.

Mens hyttebyggingen baseres på én-tomt-én-hytte-konseptet, jobber Familiehus i all hovedsak
for utbyggere.

- Vi har hatt et prosjekt på 15 eneboliger i egen regi, men nå konsentrerer vi oss om å bygge ut for tomteutviklere.

- Hvilket geografisk nedslagsfelt har dere for boliger?

- Setter man passerspissen i Oslo, ser vi på prosjekter innenfor en radius på 6 til 8 mil, men vi jobber ikke i Oslo sentrum, sier Kaarud til Finansavisen.

Bruker kun ansatte

Selskapet vil nå se om de kan gjenta hyttekonseptet, og tilby enkeltboliger til kjøpere som allerede har tomt i områder med lavere tomtepriser.

- Hva slags byggekostnader har dere i boligprosjektene deres?

- Det avhenger mye av innredningsmessige forhold, som hvor mange bad det skal være, men generelt ligger det på mellom 15.000 og 15.500 kroner pr. kvadratmeter. Dette er eneboliger og leiligheter i hus med inntil to etasjer.

Når man hører om byggekostnader i mediene, er det som regel leilighetsprosjekter i storbyene som omtales. Å bygge leiligheter har en helt annen kostnadsstruktur enn en enkeltstående bolig på «jomfruelig mark». Underjordiske garasjer, grunnforhold, helt andre tekniske krav til bygningskroppen og annet trekker prisene opp. Som regel får man høre at byggekostnadene ligger på fra 30.000 til 50.000 kroner pr. kvadratmeter.

- Hva gjør dere for å holde kostnadene nede?

- Vi har gjort det de fleste har advart oss mot, men nå kanskje misunner oss; å ha alle som jobber for oss som ansatte. Vi bruker ikke underleverandører, og får mye bedre kontroll, forteller Kaarud til Finansavisen.