Eiendom

3.231 kan ha betalt for mye eiendomsskatt - er du en av dem?

3.231 kan ha betalt for mye eiendomsskatt i fjor - uten at kommunen har gitt de som ble rammet beskjed om det! Politisk skandale i Oslo, slår Kapital fast i dag. Her kan du sjekke om du er en av dem.

Alle disse kan ha betalt for mye eiendomsskatt i 2016 - og feilen ser ut til å bli enda større i 2017.

Alle disse kan ha betalt for mye eiendomsskatt i 2016 - og feilen ser ut til å bli enda større i 2017.

Artikkel av:  Redaksjonen
27. april 2017 - 06.43

– Hvis kommunen har vært kjent med dette, og hemmeligholdt det, er det en politisk skandale, sier bystyremedlem Eirik Lae Solberg til Kapital i dag.

Sjekk om du er en av de som har betalt for mye i kartet under

Lae Solberg og flere andre politikere varsler nå at saken kan få politiske følger. Den tegner også til å bli en dyr affære for kommunen, skriver bladet.

Finansbyråd Robert Steen, som for øvrig er sønn av avdøde Reiulf Steen hvis stedatter var gift med byråd Raymond Johansen i over 20 år, har ikke svart direkte på Kapitals spørsmål i saken. I stedet har han, via sin kommunikasjonsrådgiver, sendt en uttalelse på epost.

Av eposten fremgår det at Steen «ikke kan se at kommunen har ført noen bak lyset», at kommunen ikke har «unnlatt å gi relevant informasjon» og at det heller ikke er riktig at den ikke har «gitt skatteyterne mulighet til å få rettet det de mener er feil», skriver Kapital.

Sjekk om du har betalt for mye

Sjekk her om du kan ha betalt for mye skatt i 2016 - og hvor mye du kan ligge an til å betale for mye i år. 

Det er bare å klikke seg rundt på de røde prikkene i kartet og se hvor mye som er utlignet for mye i eiendomsskatt i år og hvordan det bli i år. Økningen er formidabel.

Oversikten gjelder foreløpig bare for Oslo, der det altså kan være feil på over 3.000 eiendommer.

Maksantallet var 3.258, men noen kan ha få rettet opp i tallene uten at det er registrert i eiendomsskattelisten. 

Norsk Familieøkonomi har forhåndsinnklaget saken for hver enkelt av de berørte innenfor fristen 11.april 2017 og er nå i prosess for å klargjøre hvem som ønsker bistand til å få skatten sin rettet.

Sterke reaksjoner

Saken som Kapital avslører denne uken, vekker sterke reaksjoner blant hovedstadspolitikerne. Nå vil de stille finansbyråden til veggs og koble inn kommunerevisjonen.

– Det er åpenbart at Oslo kommune ikke kan behandle innbyggerne sine slik, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre til bladet.

Kapital har også et intervju med Irene Tanke, som er prosjektleder for innføringen av eiendomsskatten i Oslo.

- Alle har fått eiendomsskatteseddel .....

– Kapital er kjent med at Oslo kommune har ilagt en rekke personer altfor mye eiendomsskatt Dvs. de har ikke fått bunnfradrag for selvstendige boenheter på fire millioner kroner som de skulle hatt automatisk fradrag for, og derfor har de betalt for mye. Hvorfor har ikke Oslo kommune gitt beskjed til de det gjelder om at de har betalt for mye?

– De har fått beskjed, svarer Irene Tanke.

– Hvordan har de fått beskjed?

– Alle har fått en eiendomsskatteseddel, og der står det hva de skal betale, sier hun blant annet.

Omstridt skatt

Eiendomsskatten er omstridt av flere grunner, men i søksmålet som Huseiernes Landsforbund har anlagt mot Oslo kommune i Oslo tingrett, hvor det ventes dom i løpet av våren, kreves hele eiendomsskatten kjent ugyldig.

Årsaken er at Oslo kommunes forskrift legger til grunn at eiendomsskatten kun skal gjelde for boenheter verdt over fire millioner kroner. Loven gjelder derfor ikke alle, kun cirka 20 prosent av boligene.

Skulle huseierne få medhold i rettssaken, risikerer kommunen å måtte tilbakebetale 266 millioner kroner som alle huseierne i hovedstaden til sammen betalte i 2016. Men kommunen risikerer også å måtte tilbakebetale all innbetalt eiendomsskatt for 2017, til sammen cirka 530 millioner kroner, skriver Kapital.

Uansett utfall av saken i Oslo tingrett er det ventet at saken vil bli anket både til lagmannsretten og Høyesterett. Utfallet av rettssaken vil imidlertid ikke ha noen betydning for de feilene som Oslo kommune har gjort når det gjelder bunnfradraget omtalt på de foregående sidene.

De som har betalt for mye i eiendomsskatt til kommunen fordi de ikke har fått bunnfradrag for selvstendige boenheter som de har krav på, skal uansett ha tilbake disse, slår Kapital fast..

Les alt om den politiske skatteskandalen i Oslo kommune i ukens Kapital.