Eiendom

- Høyere risiko ved boligsalg «off market»

Seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet mener det er høyere risiko for at tilliten til eiendomsmeglernes råd svekkes når de har håp om videresalgsoppdrag.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av:  Redaksjonen
1. april 2017 - 09.47

Finansavisen: To ganger den seneste uken har Finansavisen omtalt boligeiendommer som først er solgt «off market» - uten å være lyst ut offentlig, for deretter å bli videresolgt med stor fortjeneste.

Høyere risiko

- Meglers håp om også å få videresalgsoppdraget når eiendommen ikke har vært lagt ut i det åpne markedet, innebærer en høyere risiko for tilliten til meglers uavhengighet i rådgiviningen svekkes, sier Anne-Kari Tuv, seksjonssjef for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet.

- Denne risikoen må meglingsforetakenes ledelse ta innover seg, legger Tuv til.

LES OGSÅ: Bolig solgt til halv pris - opprørt selger saksøker megler

Må kvalitetssikres

Hun er imidlertid ikke så bastant at mulighet for å få honorar for salg av den samme eiendommen to ganger gjør en megler inhabil.

- Isolert sett vil ikke en generell mulighet for megleren til å få videresalgsoppdraget etter vår vurdering rokke ved meglerens uavhengighet, sier Tuv til Finansavisen.

LES OGSÅ: Banktopp selger luksusvilla

På spørsmål om det stiller særskilte krav til megler når prisen settes av ham og ikke i et marked - gjennom budrunde, svarer hun;

- Meglers fastsettelse av prisantydning vil måtte skje på samme måte uavhengig av om eiendommen annonseres eller ikke. Dette skal inngå i meglerforetakenes interne kontrollrutiner, og meglers vurdering skal dokumenteres for etterkontroll. 

- En annen på kontoret må gjerne kvalitetssikre prisvurderingen, og særlig i disse tilfellene, sier seksjonssjefen.

LES OGSÅ: Oslo kommune hamstrer kommunal boliger på Frogner