Eiendom

En gyllen mulighet for utbyggere

Mange sover i timen. Advokater lar seg forundre.

Advokatfullmektig Nicholas Giverholt og advokat Thorvald Nyquist. Foto: Sverre Frugård/Deloitte.

Advokatfullmektig Nicholas Giverholt og advokat Thorvald Nyquist. Foto: Sverre Frugård/Deloitte.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. mai 2017 - 13.59

Når et eiendomsprosjekt skal oppføres, hører også bygging av infrastruktur med.

Eiendommer som skal bebygges må være tilknyttet vei, hovedvann- og avløpsledninger. Denne plikten følger direkte av plan- og bygningsloven.

Utbyggere kan ved opparbeidelse av infrastruktur ofte kreve store deler av utgiftene refundert, men ifølge advokatene i Deloitte Advokatfirma sover mange i timen.

- Reglene blir overraskende nok svært lite brukt i praksis, sier advokat Thorvald Nyquist til Hegnar.no.

- Kan pulverisere utgifter

Utbyggere vil helst bygge så billig som mulig, men et tilnærmet null fokus på adgangen til å redusere infrastrukturkostnadene ved bruk av refusjonsregelen forundrer advokatene. 

Oppføring av påkrevet infrastruktur medfører ofte store kostnader for utbyggere.

- Utgiftene til slik infrastruktur oppleves gjerne ekstra irriterende, når det man egentlig ønsker er å bygge boliger - ikke infrastruktur. Til tross for at loven inneholder en mulighet til å pulverisere utgiftene, er det få som benytter seg av denne muligheten. Vi antar at dette i hovedsak skyldes manglende kunnskap om refusjonsreglene blant aktørene, sier Nyquist.

Han viser til at loven gir utbyggere en mulighet til å dekke deler av opparbeidelseskostnadene gjennom refusjonskrav.

- Eiendommer som selv slipper å oppføre vei, vann- og avløpsledninger - som en følge av tiltaket, kan pålegges å dekke en forholdsmessig del av utgiftene. Hvor mye en kan få dekket, avhenger av størrelsen på eiendommene og tillatt bruk, fortsetter advokaten.

- Må fremmes på forhånd

Nyquist understreker at refusjonskrav må fremmes allerede før opparbeidelsen av vei, vann- og avløpsledninger.

- Saksbehandlingsreglene er dessverre noe tekniske og kan virke kompliserte. Det er derfor viktig at man allerede på planleggingsstadiet undersøker om det kan være aktuelt å benytte refusjonsreglene. Hvis en må oppføre vei, vann- eller avløpsledninger i et byggeprosjekt, bør en derfor umiddelbart se nærmere på om det er grunnlag for å fremme refusjonskrav, fortsetter han.

Advokatfullmektig Nicholas Giverholt foretok en analyse av nettopp dette regelverket i sin masteroppgave. 

- Vi i Deloitte har jobbet med en del slike saker. Vi opplever nesten uten unntak at utbyggerne får en positiv overraskelse, sier han til Hegnar.no.