Eiendom

- Tror vi går inn i usikkert farvann

Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge tror man vil se en negativ utvikling i boligprisene i Oslo utover sommeren og høsten.

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
19. mai 2017 - 13.17

Enkelte måneder kan det bli oppgang, men trenden er i beste fall at det blir utflating resten av året fra dagens nivå, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge til TDN Finans.

- Jeg tror mer på en mindre nedgang fra nåværende nivå enn på en utflating. Men spørsmålet er hvilken effekt en nedgang i prisene vil ha på markedet. Det kommer til å være forsterkede svingninger fremover, før ting setter seg litt. Jeg tror vi går inn i usikkert farvann de neste månedene, sier Dreyer.

Eiendom Norge har ifølge nyhetsbyrået ikke lenger tro på en prisvekst i Oslo på 10-12 prosent i 2017, som var deres opprinnelige estimat.

- Vi har hatt om lag fem prosent prisvekst i 1. kvartal, og jeg tror dette er det beste vi kan oppnå for 2017. Det var fryktelig vanskelig å være mer pessimistisk enn 10-12 prosent etter et år med 24 prosent prisvekst, men vi ser at myndighetskravet på fem ganger inntekt har slått inn hardere og tidligere enn mange trodde, sier Dreyer.

Flere tar gevinst

I Finansavisen fredag sier partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret at det stadig strømmer flere boliger ut i markedet og trekker frem at det er mange som vil ta gevinst.

Dreyer synes Øye godt beskriver noe som kommer til å skje.

- Man får en dobbel effekt. Det er en del sekundærboligkjøpere som nå vil realisere gevinst, og mange som har kjøpt i nybyggprosjekter har planer om å selge når de står ferdige. Tilbudssiden i Oslo trender ganske tydelig oppover, sier han.

- Vil ha mye å si

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag viser at veksten i befolkningen i Oslo var så vidt over 2.000 i første kvartal i år, og at veksten på landsbasis var 8.829 i kvartalet. Så lav vekst har det ikke vært i 1. kvartal siden før EUs utvidelse av det indre markedet i 2006, ifølge SSB.

Dreyer mener at den nedadgående trenden i befolkningsveksten vil ha mye å si for boligbehovet i årene fremover, og at det på landsbasis sannsynligvis bygges flere boliger enn det man trenger.

- Etterspørselen påvirkes av ulike forhold, men et av de viktigste er veksten i befolkningen. Vi bygger veldig mye i forhold til befolkningsveksten. Det er bedre balanse mellom boligbygging og befolkningsvekst i Oslo enn i andre steder av landet, men hvis vi ser på Oslo og Akershus i sammenheng ser tallene litt annerledes ut. Det bygges mye i Akershus nå, sier han til TDN Finans.