Eiendom

Boligprisene fortsetter å roe seg ned

Boligprisene overrasker negativt. Bransjen har ikke sett svakere (utvidet).

Foto: Finansavisen/Magnus Rørvik Skjølberg.

Foto: Finansavisen/Magnus Rørvik Skjølberg.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. juni 2017 - 11.02

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,1 prosent i mai. 

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,7 prosent.

Uendrete priser ut året vil ifølge Eiendom Norge gi en årsendring på 7,7 prosent.

Årsveksten på landsbasis er 8,3 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 8,3 prosent høyere enn i mai 2016.

Dette er ned fra april, da årsveksten kom inn på 10,7 prosent.

- Det har helt klart roet seg ned i boligmarkedet og utviklingen er faktisk litt på den svake siden til Norges Bank. Så langt har vi imidlertid ikke sett noe fall og vi regner fortsatt med oppgang på landsbasis. Men mye over null blir neppe månedsveksten, skrev sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

- Negativt overrasket

Bruce var dermed litt for optimistisk, men bransjen selv er negativt overrasket over disse tallene.

- 0,7 prosent nedgang i sesongjusterte priser er noe svakere enn forventet, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, under presentasjonen som ble overført LIVE her på Hegnar.no.

Han forventer at trenden med nedadgående 12-månedersvekst vil fortsette fremover.

- Det norske boligmarkedet har en mer moderat prisutvikling, og ser ut til å ha lagt bak seg perioden med sterk prisvekst, fortsatte han.

Les også: Selger luksusboliger som aldri før

Les også: - Fatalister som snakker om boligkrakk bør se hit

Mai i tidligere år

I det rekordsterke boligåret 2016 steg boligprisene 1,1 prosent i mai, og 1,2 prosent sesongjustert.

De to foregående var utviklingen langt mer moderat.

I mai 2015 falt boligprisene 0,3 prosent, mens de sesongjustert var uendret.

Året før der igjen var prisene opp 0,1 prosent, både med og uten sesongjustering.

- Mai er en av de svakere prismånedene for året statistisk sett, sa Dreyer på dagens presentasjon.

Men dagens statistikk viser den svakeste mai-utviklingen på over 10 år.

Siden 2007 har mai-prisene falt bare to ganger - 0,4 prosent i 2008 og altså 0,3 prosent i 2015.

- Mai-prisene har faktisk ikke vært svakere siden vi begynte målingene i 2003, sa Eiendom Norge-direktøren. 

Stavanger sterkest, Oslo svakest

Stavanger viser den sterkeste prisutviklingen i mai, med 1,0 prosent oppgang.

- Det er ganske mange år siden Stavanger har hatt den sterkeste utviklingen i en enkeltmåned, sa Dreyer.

I den andre enden finner vi Oslo, som viser den svakeste prisutviklingen med 1,4 prosent nedgang.

Gjennomsnittlig formidlingstid i mai var 31 dager, noe som er ned fra 32 dager i samme periode i fjor.

Blant byene var salgstiden lavest i Drammen med 13 dager, og lengst i Sandnes med 80 dager.

Les også: - Du får ikke flere hundre tusen over takst for en vanlig 3-roms nå

Les også: Andreassen om det store spørsmålet

- Oslo kraftig på vei ned

De store regionale forskjellene begynner ifølge Dreyer nå å utligne hverandre.

- Dette minner om akkurat det samme som vi så for ett år siden, bare med motsatt fortegn, sa Dreyer.

12-månedersveksten i Oslo er nå nede i 16,5 prosent.

- Dette er formidabelt høyt, og husk at vi kommer fra en årsvekst på over 24 prosent og en unormalt sterk vekstperiode på ca. 40 prosent de siste to årene. Da er det verken overraskende eller dramatisk at vi får en kortere periode med svakere prisutvikling. Dog er 1,4 prosent prisfall på én måned er veldig sterkt, og trenden er tydelig: vi er kraftig på vei nedover i Oslo. At Oslo vil utvikle seg svakere enn resten av landet er noe vi tror vil fortsette fremover, sa Dreyer.

Han er samtidig klar på at en mer moderat boligprisvekst ikke nødvendigvis er negativt.

- At boligprisene roer seg ned, er en ønsket utvikling for norsk økonomi. Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende ledighet, lave renter og fortsatt vekst i befolkningen, er det grunn til å være optimistisk til boligprisutviklingen også fremover. Det er likevel viktig å følge utviklingen tett, da det for norsk økonomi sin del ikke er ønskelig med en for sterk korreksjon, sa Dreyer.

Den svakeste 12-månedersveksten har nå Sandnes, med 0,1 prosent oppgang. Det er ifølge Eiendom Norge flere år siden alle byene i oljeregionen Rogaland hadde en positiv årsvekst.

Direktøren forteller videre at Eiendom Norge vil revidere sine boligprisprognoser, men at dette vil skje først når juni-tallene er klare.

- Tilbudet øker drastisk

Ser vi på salget, ble 9.846 boliger solgt i mai, det vil si 5,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er 36.732 boliger solgt, tilnærmet likt med samme måned i 2016.

- Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, noe som gjenspeiler seg i høy aktivitet og mange salg. Vi har aldri registrert så mange salg i en mai måned tidligere, og samlet for 2017 er det kun i de to siste årene vi har registrert flere salg enn i år. Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger, Bergen og Trondheim den siste måneden. I Oslo har det vært en mindre nedgang sammenlignet med 2016, sier Dreyer ifølge en pressemelding.

11.483 boliger ble lagt ut for salg i Norge i mai, 10,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er 43.282 boliger lagt ut for salg i Norge, 4,5 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

- Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå, sammenlignet med i fjor. I alle de største byene opplevde vi gjennom mai måned en drastisk økning i tilbudssiden. For eksempel ble over 40 prosent flere boliger lagt ut for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor. Den økte tilbudssiden vil ha en dempende effekt på prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

OBOS og Garanti

I forrige uke viste statistikk fra OBOS at prisene i Oslo-området falt 0,9 prosent fra april til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 63.677 kroner i mai.

De siste 12 månedene har prisene dermed steget 16,3 prosent, og årsveksten er dermed ned fra 18,5 prosent i april.

Tall fra Garanti Eiendomsmegling viste derimot at gjennomsnittsboligen steg 0,3 prosent i pris i mai, til 38.484 kroner per kvadratmeter.

Prisoppgangen de siste 12 månedene er 5,5 prosent.

12-månedersveksten falt dermed ytterligere fra april, da den var på 8,5 prosent.