Eiendom

- Dette kan påføre bankene store tap

Finanstilsynet frykter smittevirkninger til næringseiendom ved et tilbakeslag i boligmarkedene.

Morten Baltzersen.

Morten Baltzersen.

Artikkel av: Øystein Byberg
7. juni 2017 - 11.01

Et omslag i form av betydelig renteøkning eller økt arbeidsledighet vil med stor sannsynlighet føre til lavere privat konsum og boligprisfall, tror Finanstilsynet.

«Særlig de yngre aldersgruppene, som har små finansielle buffere og høy boliggjeld, er utsatt. Den rekordhøye gjelden i husholdningssektoren vil forsterke den negative virkningen ved renteøkning og inntektsbortfall», skriver tilsynet i en melding, i forbindelse med fremleggelsen av rapporten «Finansielt utsyn 2017»

- Veksten i boligprisene har avtatt de siste månedene, men fra et svært høyt nivå. Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Finansdepartementet strammet boliglånsforskriften noe inn fra 1. januar 2017. Det har bidratt til litt strammere utlånspraksis og kan dermed isolert sett ha bidratt til å dempe presset i boligmarkedet, men veksten i husholdningenes gjeld har samtidig holdt seg høy de siste månedene, fastslås det. 

Bankenes eksponering mot næringseiendom er stor, og utgjør om lag 40 prosent av utlån til bedriftsmarkedet. Prisene i deler av næringseiendomsmarkedene har økt kraftig.

- Ved et tilbakeslag i boligmarkedene og finansiell konsolidering i husholdningssektoren kan smittevirkningene til næringseiendom bli betydelige og påføre bankene store tap, slik både Norge og andre land har erfart under tidligere kriser, sier Baltzersen i meldingen.