Eiendom

- En sunnere prisutvikling i årene som kommer

Administrerende direktør Carl O. Geving om utviklingen i boligmarkedet.

Carl O. Geving - Foto: Finansavisen

Carl O. Geving - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
8. juni 2017 - 13.28

- Når boligtilbud møter etterspørsel vil prispresset avta. Det har vi sett i markeder som feks Kristiansand, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til Hegnar.no.

Rekordhøye boliginvesteringer

Torsdag la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem rapporten Økonomiske Analyser. SSBs anslag hva gjelder boligprisene gir en nedgang i prisene på 1 prosent i 2018, litt over 2,5 prosent i 2019 og om lag 1 prosent i 2020.

«Årsaken til dette omslaget er i noen grad en strammere kredittgiving, men først og fremst de rekordhøye boliginvesteringene vi har hatt i 2016 og så langt i 2017», heter det i rapporten.

Spår moderat prisutvikling

- SSBs tall reflekterer i liten grad de regionale forskjellene, men med forventning om økt tilbudsside i pressområdene er det rimelig å anta at vi får en moderat prisutvikling de neste par årene, spår Geving.

Han mener det er bra med tanke på at vi over lang tid har hatt en vekst i pressområdene som har vært lagt over den generelle lønns- og prisstigningen ellers i samfunnet.

- Samtidig tilsier den positive trenden i norsk økonomi og forventningen om vedvarende lave renter, at omsetningsvolumet vil holde seg på et høyt nivå. Det kan bety at vi går inn i en periode med et mer balansert boligmarked med en sunnere prisutvikling i årene som kommer, sier Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Les også: Kjøpe eller selge bolig? Slik blir prisene fremover

Terje Tinholt er dagens gjest på HegnarTV.