Eiendom

- Et sunnhetstegn at boligprisene faller

Men meglersjef mener det var på tide med et prisfall nå.

Boligstrøk, Stavanger. Foto: Finansavisen.

Boligstrøk, Stavanger. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. juni 2017 - 13.35

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste tidligere i dag at boligprisene falt 1,1 prosent i mai. 

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,7 prosent.

Bransjen har faktisk ikke sett en svakere mai måned siden målingene startet i 2003.

Årsveksten på landsbasis kom inn på 8,3 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 8,3 prosent høyere enn i mai 2016.

Dette er ned fra april, da årsveksten kom inn på 10,7 prosent.

Og Eiendom Norge forventer at trenden med nedadgående 12-månedersvekst vil fortsette fremover.

Samtidig skiller Oslo seg ut med landets svakeste prisutvikling i mai - en nedgang på 1,4 prosent.

- På tide med et fall

- Dette har vi ventet lenge på. Og særlig i Oslo-markedet, som har vokst dramatisk over veldig lang tid, var det på tide med et fall nå. Det er et sunnhetstegn, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en kommentar til Hegnar.no.

Han karakteriserer en enkeltmåned med fall som «overhodet ikke dramatisk».

- De som ikke har sett annet enn voksende boligpriser synes kanskje dette er skummelt, men vi tenker dette er høyst normalt. At vi får bremset den galopperende veksten vi har sett over lang tid er bra. Samtidig tror vi dette ikke er noe å frykte. Kjøpekraften er fortsatt relativt høy i de fleste deler av landet, renten er lav, sysselsettingen god, økonomien vokser, tilgangen på kreditt er god og bankene solide. Ingenting tilsier at etterspørselen skal rammes dramatisk, sier Geving bidere.

Les også: - Det var ikke en kollaps, det var en eksplosjon

Les også: - Fatalister som snakker om boligkrakk bør se hit

- Intet å stresse med

NEF-direktøren mener prisfallet i Oslo skyldes mer enn effekten av boliglånsforskriften.

- Prisnivået har jo vært veldig høyt, da. Vi ser også en voksende tilbudsside. Riktignok vokser den ikke veldig raskt i Oslo ennå, men vi ser en del flere som vil selge, og dette vil bidra til en bedre balanse, sier Geving.

Han peker videre på at gjennomsnittlig formidlingstid for en bolig i hovedstaden fortsatt ikke er høyere enn 17 dager. Snittet har ligget på 14-15 dager tidligere i år.

- Andre steder i Norge er formidlingstiden oppe i 60 eller 70 dager, og meglere må jobbe i lang tid for å matche kjøper og selger. At salget i Oslo tar 2-3 dager lenger i snitt, og du kanskje må ta én budrunde til, er intet å la seg stresse av. Kjøperne roer seg ned, de får mer å velge i, og vi får ikke så mange heseblesende budrunder, fortsetter Geving.

- Over tid tror vi på fortsatt sterke markeder, med mindre vi får en uventet renteøkning eller andre dramatiske endringer i de økonomiske driverne, legger han til.

Les også: Selger luksusboliger som aldri før

Les også: Andreassen om det store spørsmålet

Spent på boligbygging

Kan boliglånsforskriften reverseres hvis pendelen svinger for mye andre veien i Oslo?

- Forskriften har bare så vidt begynt å virke, og vi ser ingen grunn til å røre den, svarer Geving.

Hva vil skje med boligbyggingen hvis vi får en trend med fallende priser?

- Det er vi spente på. De fleste store utbyggere er utsolgt i år og delvis neste år, men igangsettingen av nye prosjekter kan påvirkes. Vi tror de store aktørene ikke vil la seg påvirke, men det får tiden vise. Uansett vil vi fortsatt ha behov for å bygge flere boliger for fremtiden, og vi håper en nyansering i prisene ikke vil påvirke dette langsiktige arbeidet, sier NEF-direktøren.

- Fatalister bør se hit

Avslutningsvis lar han seg glede over at Stavanger i mai hadde den sterkeste boligprisutviklingen i landet.

- Stavanger har falt mye, og har mye å ta igjen. Men alle fatalister som snakker om krakk og sånt bør se på Stavanger. Byen og regionen rundt har vært igjennom lavkonjunktur og stigende arbeidsledighet. Svekkelsen har vært sterk, både på pris og omsetning, men boligmarkedet her ser nå ut til å være på vei tilbake, sier Geving.

- Dette viser styrken i markedet, og at vi tross alt snakker om et ganske stabilt marked med god kjøpekraft, avslutter han overfor Hegnar.no.