Eiendom

Oslo kommune frifunnet i strid om eiendomsskatt

Oslo tingrett har frifunnet Oslo kommune i gruppesøksmålet fra 3.400 personer og 60 organisasjoner om eiendomsskatt.

Artikkel av: NTB
6. juni 2017 - 13.20

Saksøkerne mente at eiendomsskatten Oslo kommune innførte var ugyldig, og de krevde å få tilbakebetalt skatten som allerede var innbetalt. Oslo tingrett har avvist søksmålet. Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens saksomkostninger.

Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2016. Bunnfradraget ble satt til 4 millioner kroner. Dermed er det bare 20 prosent av boligene som er omfattet.

I søksmålet anførte saksøkerne at bunnfradraget er så høyt at kun en mindre andel av boligeierne i Oslo ville måtte betale skatten. Dette innebærer derfor ulovlig diskriminering, argumenterte Huseiernes landsforbund. (©NTB)