Eiendom

- Vi er helt sikre på at boligprisene skal opp nesten overalt

- Det er så nært som garantert. Men ikke nødvendigvis i Oslo, sier en av Bergens fremste meglere. Han advarer mot «en enorm feilslutning».

Kenneth Aadland. Foto: Proaktiv Eiendomsmegling.

Kenneth Aadland. Foto: Proaktiv Eiendomsmegling.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. juni 2017 - 14.04

Boligprisstatistikken sluppet i forrige uke viste at prisene falt i mai.

Og fallet var størst i Oslo.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mente det var på tide et prisfall i hovedstaden nå.

- En overreaksjon

I Bergen synes en av byens fremste meglere det er naturlig å spørre seg hva en utflating i Oslo skyldes.

- Hva er grunnen til at markedet bremser opp, og mest sannsynlig får en liten korreksjon? Svaret er åpenbart. Markedet har på meget kort tid steget 24 prosent. I Bergen er oppgangen et sted mellom og tre og fire prosent i samme periode. Ingen andre områder har vært i nærheten av en tilsvarende utvikling, skriver daglig leder Kenneth Aadland i Proaktiv Eiendomsmegling i en kommentar som nylig ble sendt ut til alle ansatte i meglerkjeden.

- Etter vår mening tyder mye på at vi ser en overreaksjon i andre markeder knyttet til en brems i Oslo-markedet, en brems som synes å tillegges større betydning enn det som er naturlig også i resten av landet, fortsetter han.

I det samme skrivet garanterer han prisoppgang fremover, på nesten alle steder utenom Oslo.

- Enorm feilslutning

Aadland trekker frem tre overordnede grunner.

  • Det er sannsynlig at renten vil holde seg lav lang tid fremover. Vi er ikke alene i verden, og Norge er ikke tjent med en renteøkning
  • Tro på at sysselsettingen vil ta seg opp. Vestlandet vil nyte spesielt godt av dette. Folk skal ha et sted å bo, og tro på fremtiden er en viktig driver. En økonomi i oppsving vil gi drivkraft i prisutviklingen.
  • Det bygges fremdeles for lite, selv om befolkningsveksten er avtakende. Det som bygges i dag dekker ikke behovet i fremtiden, selv om det etterhvert begynner å bli en bedre balanse og en med nåværende regulerings- og byggetakt vil nå målet.

- De tre grunnene, i kombinasjon med de psykologiske effektene, gjorde at en meget betalingsdyktig kjøperside, i kombinasjon med sterk vilje til å kjøpe, ga en unaturlig stor prisvekst på kort tid. Når dette markedet ganske naturlig flater ut, er det en enorm feilslutning å konkludere med at dette er representativt for resten av markedet, sier meglertoppen.

- Forutsetningen må da være at resten av markedet har hatt den samme unaturlig høye prisveksten, og det er ikke tilfellet. Ingen var i nærheten av den eksplosive veksten vi så i Oslo, ikke en gang de tilstøtende områdene til Oslo. Å se til Oslo når en skal vurdere helsetilstanden til det norske eiendomsmarkedet er i aller høyeste grad relevant, men på en annen måte enn de fleste nå ser ut til å gjøre, fortsetter han.

Hva mener du?

- Oslo-markedet virker åpenbart på resten av markedene, men når intet er endret i de fundamentale vilkårene, er virkningen etter vår mening helt motsatt av det mange mener er sannsynlig. Bremsen i Oslo-markedet nå er naturlig, men den tidligere veksten gir grunnlag for prisvekst alle andre steder. Ingen andre har hatt en slik utvikling. Har en ikke vært del av årsaken, får en heller ikke virkningen - annet enn psykologisk, og det er alltid midlertidig, svarer Aadland (bildet).

- De andre vil stige

Han mener psykologien utløser overskrifter om at markedet flater ut, og at dette i sin tur utløser «en del spådommer om at markedet skal ned».

- Ja, det er de som mener det kan falle betraktelig. Selv med dagens rente. Med økt sysselsetting. Med lavt tilbud og fremdeles for lav byggeaktivitet. Selv uten at en har hatt en unaturlig høy prisvekst andre steder enn Oslo. Og noen vil handle på bakgrunn av dette. Avvente noe, se hva som skjer. Norge går bedre enn de fleste hadde forventet, og veksten er ikke ubetydelig, fortsetter Proaktiv-sjefen.

- Vi er helt sikre på hva som skjer over tid og inn i fremtiden, legger han til.

Og hva er det?

- Oslo bremser naturlig litt opp, men veksten i Oslo egentlig skaper en ny topp. De andre markedene har nå et unaturlig gap til Oslo-prisene. Slik var det for nesten 20 år siden også, da østlendingene reiste til Bergen og fikk sjokk da de kunne kjøpe langt større leiligheter i Bergen for langt lavere summer enn i Oslo, svarer Aadland.

- Det gapet skal naturlig være mindre, og prisveksten som Oslo har hatt skal ikke ned for å møte andre byer. Det er de andre byene som vil stige i pris og strekke seg etter Oslo, føyer han til.

- Vi er helt sikre

Prisutviklingen siste måned i Oslo er ifølge meglertoppen naturlig, men gir ikke grunnlag for noe prisfall.

- Det den gir grunnlag for, er naturlig prisvekst alle andre steder som ikke har hatt en tilnærmet like voldsom vekst tidligere. Det vil ta litt lenger tid, men historisk har det alltid vært slik. Vi er helt sikre på at markedene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Romerike, Voss, Sandnes, Tromsø og Kristiansand og de fleste andre steder skal utvikle seg positivt resten av året, sier en overbevist Aadland.

- Det andre mener er grunnen til stagnasjon og fall, er vi sikre på at er begrunnelsen for vekst og utvikling, legger han til.

Proaktiv-toppen mener grunnlaget for utviklingen i boligmarkedet fortsatt må knyttes til fundamentale faktorer, og altså at psykologi er midlertidig.

- Lenger inn i fremtiden vil tilbuds- og etterspørselsbalansen gjøre at dagens byggetakt gir et annet marked, men vi er ikke der ennå. Prisvekst er så nær som garantert, og som rådgivere er det vår fordømte plikt å fortelle våre kunder hva vi mener er riktig og hvorfor. Først da kan de gjøre riktige valg, avslutter Aadland.