An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

SSB: Forventer boligprisene faller i to år

Statistisk sentralbyrå venter to nye år med boligprisfall, og at man først i 2020 får se boligpriser på samme nivå som i 2016. 

Bergen. Foto: NTB Scanpix

Bergen. Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
7. september 2017 - 11.13
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Statistisk sentralbyrå la torsdag frem sine ferske prognoser for utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Her ble det klart at statistikkbyrået forventer bolignedturen fortsetter, og at man først i 2020 ser boligpriser tilbake på samme nivå som i 2016.

- Vi venter at den svake utviklingen i boligmarkedet vi har sett hittil i år vil fortsette ut året og gjennom 2018 for deretter å flate ut. Ved utgangen av prognoseperioden ventes boligprisene å være om lag på samme nivå som i 2016. Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver SSB.

De siste anslagene fra SSB er at boligprisene vil falle 4,8 prosent i 2018, før et videre fall på 1,2 prosent i 2019. I 2020 viser prognosene at boligprisene vil snu, og stige med 1,2 prosent. 

I 2017 ventes det fortsatt en økning i boligprisene på 5,0 prosent. 

- Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017. Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og ytterligere i 1. kvartal i år, vil likevel årsveksten for boligprisene bli på 5 prosent i 2017, uttaler SSB, og legger til.

- Til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og fortsatt vil stå overfor realrenter på rundt 0,5 prosent i lang tid viser beregningene at boligprisene vil falle nominelt de to neste årene, uttaler SSB.

Forventer boliginvesteringene faller

I takt med fallende boligpris er det ventet at også boliginvesteringene vil slutte å vokse og etter hvert gå ned. Høy vekst gjennom fjoråret og inn i 2017 bidrar likevel til at SSBs beregninger gir en vekst i boliginvesteringene på nær 8,5 prosent i 2017 som årsgjennomsnitt. 

- Vi ser for oss et fall i boliginvesteringene på vel 3 prosent i 2018 og 6 prosent i 2019 mens boliginvesteringene er nær uendret fra 2019 til 2020. Etter dette fallet vil nivået på boliginvesteringene i 2020 være rundt 1 prosent lavere enn toppåret 2016 og vil dermed fortsatt ligge på et historisk sett meget høyt nivå, skriver SSB. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.