Eiendom

- Gir press i markedet for kjøp av sekundærboliger

Meglersjef er fornøyd med mye, men ikke alt.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. oktober 2017 - 16.09

Solberg-regjeringen la i dag fram sitt forlag til statsbudsjett for 2018, og kom der med en grundig omtale av situasjonen i boligmarkedet.

- Regjeringen peker på at positive makroøkonomiske utsikter gjør at risikoen for et alvorlig tilbakeslag i boligmarkedet ikke er høy. Samtidig har fortsatt stigende gjeldsbelastning i husholdningene ført til den finansielle sårbarheten er høy. Vi deler regjeringens vurdering, og mener det er viktig å fastholde de regulatoriske virkemidlene overfor bankene inntil gjeldsveksten i husholdningen har falt til et bærekraftig nivå, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en kommentar.

Tryggere bolighandel

Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille (mot tidligere 2 promille), og at kommuner som innfører eiendomsskatt skal bare kunne økes med 1 promille i året av gangen.

- Vi stiller oss positive til regjeringens forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen om ikke å beskatte folks primærbolig ytterligere, og da er det også et viktig signal til kommunene å følge opp dette, sier Geving.

NEF er også positive til at Justisdepartementet etter planen skal legge frem en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukere i 2018.

- Gir press i markedet

Derimot synes forbundet det er uheldig at regjeringen foreslår å senke bevilgningene til bygging av studentboliger fra 2.500 til 2.200 neste år.

- Dette betyr at mange studenter i områder med størst press i boligmarkedet må kjempe om de samme boligene med mange andre. I Oslo er ca. 75.000 av byens 650.000 innbyggere studenter, men det bare tilbys bare 9.500 studentboliger. Dette bidrar over tid til press i markedet for kjøp av sekundærboliger for utleieformål, og gjør terskelen for førstegangskjøpere høyere, avslutter Geving.