Eiendom

Slik er boligmarkedet på Manhattan

Snittprisen for boliger på Manhattan er 7,2 millioner kroner, men det finnes boliger som ligger langt over det.

Artikkel av:  Redaksjonen
6. oktober 2017 - 10.50